Członkowie Rady Parafialnej

Piotr Gaś

Ks. Piotr Gaś

Proboszcz

ks. Piotr Gaś, proboszcz, ur. 15 stycznia 1959 r. w Ustroniu.
Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (studia w latach 1978 – 1983); ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 4.12.1983 r. w kościele Świętej Trójcy w Szczecinie; w latach 1983 – 2007 duszpasterz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie (z nominacji Konsystorza wikariusz tej Parafii, potem proboszcz administrator, a od 1990 r. Proboszcz Parafii z wyboru Zgromadzenia Parafialnego);
Od 4.03.2007 r. Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie (wybrany przez Zgromadzenie Parafialne 19.11.2006 r.).
Od 2008 r. członek Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe – aktualnie wiceprzewodniczący Rady.
Członek Synodu Kościoła IX, X, XI, i XII kadencji z wyboru Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych; od 1996 – 2016 członek Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (w latach 2011 – 2016 sekretarz Konsystorza i członek Prezydium).
W roku 1994 inicjator Projektu Bonhoefferowskiego w Szczecinie, a w roku 2000 członek Grupy Inicjatywnej i współzałożyciel Międzynarodowego Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie.
W latach 1990 – 1997 – od VII Walnego Zgromadzenia w Curitibie do VIII Walnego Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej w Hongkongu – członek 50-osobowej Rady (najpierw praca w Komisji Komunikacji, a następnie w Stałej Komisji Ekumenicznej); w latach 2001 – 2008 członek Komitetu Wykonawczego Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie (Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów) .
W roku 2005 uhonorowany nagrodą im. Brata Alberta za działalność ekumeniczną, połączoną z aktywnością w na rzecz polsko-niemieckiego pojednania; w 2006 r. nadanie godności doktora honoris causa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Greifswaldzie.

Igor Chalupec

Igor Chalupec

Wiceprezes Rady Parafialnej, Kurator Parafii w kadencji 2017-2022

Ekonomista (absolwent Szkoły Głównej Handlowej) i prawnik (absolwent Uniwersytetu Warszawskiego). Makler papierów wartościowych. Menadżer, finansista, doradca w obszarze fuzji i przejęć. Działacz społeczny. Z Parafią Św. Trójcy związany rodzinnie od urodzenia. W latach 2007-2012 członek Komitetu Parafialnego. W latach 2017-2022 wiceprezes Rady Parafialnej, kurator Parafii Św. Trójcy. Współfundator i przewodniczący Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe prowadzącej Szkołę Podstawową im. Samuela Bogumiła Lindego oraz Przedszkole „Szkrabki”.

Obecnie zawodowo partner w butiku doradczym ICENTIS Capital. W latach 2013-2018 Prezes Zarządu RUCH SA. W latach 2007-2013 partner w butiku doradczym ICENTIS Corporate Solutions. W okresie 2004-2007 prezes zarządu PKN ORLEN SA. W latach 2003-2004 wiceminister finansów i wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Współtwórca rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego Agenda Warsaw City 2010. W latach 1995-2003 wiceprezes i członek zarządu Banku Pekao SA. W latach 1991-1995 założyciel i dyrektor pierwszego biura maklerskiego w Polsce CBM Pekao SA. Członek rad nadzorczych banków i spółek giełdowych.

Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Brydża Sportowego i członek Komitetu Wykonawczego European Bridge League. Brydżysta, gracz w drużynie Bridge24.pl w polskiej Ekstraklasie. Współzałożyciel i przewodniczący Rady Fundacji Bridge24.pl. Członek Rady Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Członek Polskiej Rady Biznesu. Laureat wielu nagród i wyróżnień, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP za zasługi w życiu gospodarczym Polski oraz Medalem Tysiąclecia Republiki Litewskiej za zasługi dla bezpieczeństwa energetycznego. Współautor książki „Rosja. Ropa. Polityka”.

Joanna Keber

Joanna Keber

Skarbnik

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej – kierunków zarządzanie i marketing oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne.
Zawodowo prowadzi duże projekty związane m. in. z transformacją i strategią, zarządzaniem zmianą, budowaniem wizerunku w jednym z największych polskich telekomów.
Członek Komisji Rewizyjnej 2007-2012 oraz 2012-2017.

Przemysław Florjanowicz-Błachut

Przemysław Florjanowicz-Błachut

Sekretarz

Prawnik, żonaty, dwoje dzieci. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom summa cum laude) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego UW. Studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 2004 r. pracuje w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, obecnie na stanowisku głównego specjalisty w Zespole –Gabinet Prezesa w Kancelarii Prezesa NSA, gdzie odpowiada m.in. za kontakty międzynarodowe sądu i partnerstwo między NSA a Federalnym Sądem Administracyjnym Niemiec. Od 2008 r. orzeka w Komisji Regulacyjnej ds. Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rzecznik dyscyplinarny Kościoła.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz stowarzyszeń prawniczych. Autor lub współautor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, europejskiego, administracyjnego i wyznaniowego.
Członek Rady Parafialnej w latach 2007-2012 i 2012-2017 i Synodu Diecezjalnego Diecezji Warszawskiej (2011-2016).
Rycerz Honoru ewangelickiego Zakonu Joannitów oraz członek Zarządu Stowarzyszenia „Joannici Dzieło Pomocy” Reprezentuje Parafię w Radzie Fundacji Kamienie Niepamięci, propagującej działania na rzecz ochrony materialnych zabytków protestantyzmu.
Pasjonat historii i muzyki. Śpiewa w chórze parafialnym Semper Cantamus.

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska

Agnieszka Bednarkiewicz – Sowińska

Absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW. W ramach studiów podyplomowych ukończyła pedagogikę, matematykę i informatykę dla nauczycieli. Pracowała jako nauczycielka w gimnazjum, była wicedyrektorem w szkole społecznej STO.

Od 2008 r. prezes zarządu Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe (ETO).  Od 2013 r.dyrektor placówek oświatowych – przedszkola „Szkrabki” oraz SP im. S. B. Lindego – prowadzonych przez ETO.

W latach 90. w Komitecie Parafialnym, w ostatniej kadencji w Radzie Parafialnej i delegatka Parafii do Synodu Diecezji Warszawskiej obecnej kadencji.

Marcin Jacoby

dr.hab. Marcin Jacoby

Doktor habilitowany (literaturoznawstwo), profesor Uniwersytetu SWPS.
Absolwent lingwistyki stosowanej i sinologii Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz j. angielskiego i chińskiego, nauczyciel akademicki. Pracował w Muzeum Narodowym w Warszawie, Zakładzie Sinologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Adama Mickiewicza.
Od 2017 roku w Uniwersytecie SWPS, wykłada w Zakładzie Studiów Azjatyckich oraz zajmuje stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej.
Autor książek popularnonaukowych „Chiny bez makijażu”, „Korea Południowa. Republika żywiołów” oraz kilkudziesięciu przekładów i prac naukowych z zakresu sinologii.

Emilia Klein-Dębek

dr Emilia Klein-Dębek

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, doktor nauk medycznych, specjalista II st. z periodontologii (chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia).
Współpracuje z kliniką ORTHOS w Warszawie w zakresie periodontologii, ortodoncji i chirurgii szczękowo-twarzowej oraz  diagnostyki radiologicznej i mikrobiologicznej przyzębia.
Prowadzi szkolenia dla lekarzy dentystów i higienistek stomatologicznych w ramach kształcenia podyplomowego, we współpracy  z kliniką Periomedica w Warszawie.
Odznaczona przez Ministra Zdrowia medalem Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego dla Zdrowia Narodu.
Zastępca członka Rady Parafialnej w latach 2012-2017.

Michał Kleinschmidt

Michał Kleinschmidt

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Finanse i Bankowość) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Politologia). Od 2000 roku zawodowo zajmuje się finansami w przedsiębiorstwach, głównie z sektora telekomunikacyjnego.
Licencjonowany przewodnik po Warszawie, pasjonat historii.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 2007–2012 i 2012-2017.

Ewa Kobierska-Maciuszko

Ewa Kobierska-Maciuszko

Polonistka i bibliotekarka, od urodzenia w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie, członek Rady Parafialnej i Synodu Diecezji Warszawskiej obecnej kadencji.
W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) pracuje od 1982 r., w latach 2003-2013 dyrektor, obecnie kieruje projektem centralnego katalogu polskich bibliotek naukowych NUKAT.
Współautorka projektów technologii bibliotecznej w nowych gmachach bibliotek: BUW na Powiślu, Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Biblioteki Publicznej na Koszykowej.

Michał Hasiuk

Michał Hasiuk

Doradca serwisowy, zajmuje się kompleksową obsługą klientów firm samochodowych, uczestniczy w kwestach i akcjach porządkowych na cmentarzu.
Skarbnik Rady Parafialnej w kadencji 2012-2017.

Małgorzata Gaś

Dk. Małgorzata Gaś

Urodziła się w roku 1958; w latach 1978 – 1983 studiowała teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a po uzyskaniu tytułu magistra teologii w roku 1983 zdała też pierwszy egzamin kościelny. Została ordynowana na diakona 22 czerwca 1986 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie, gdzie służyła wraz z mężem w latach 1984 – 2007. Od lipca 2007 roku jest diakonem w Parafii Ewangelicko- Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.
Była reprezentantką diakonów w Synodzie Kościoła w latach 2002-2012 i w tym czasie pełniła funkcję przewodniczącej Synodalnej Komisji ds. Kobiet, której głównym zadaniem jest organizowanie raz w roku Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich. W tych spotkaniach kobiet aktywnie uczestniczyła od samego początku, czyli od roku 1992. Kilka lat wcześniej zaangażowała się w organizację ekumenicznych nabożeństw z okazji Światowego Dnia Modlitwy i tak pozostało do dziś.
Jako diakon pełni pomocniczą służbę duszpasterską w Parafii.

Sebastian Madejski

ks. Sebastian Madejski

Wikariusz

Urodził się w Cieszynie, 28 grudnia 1994 roku. Rodzice postanowili wstąpić do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, kiedy był nastolatkiem. Jako młody człowiek zastanawiał się nad sensem takiej decyzji i zadawał wiele krytycznych pytań na temat wiary i Kościoła. Zaczął wówczas czytać Pismo Święte, które doprowadziło go do przekonania, że zbawienie jest jedynie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jego zaangażowanie w rodzinną Parafię Ewangelicko-Augsburską w Cisownicy, rozmowy z ks. Proboszczem, Janem Koziełem i wsparcie rodziców doprowadziły do decyzji podjęcia studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Podczas studiów w Warszawie zainteresował się teologią systematyczną i ruchem ekumenicznym. Studiował teologię ewangelicką na Uniwersytecie w Bonn, Uniwersytecie w Lipsku oraz zbierał materiały do pracy doktorskiej w Instytucie Badań nad Ekumenizmem w Strasburgu. Po ukończeniu studiów magisterskich na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z wynikiem bardzo dobrym i obronieniu pracy pt. „Konwersja w Kościele Ewangelicko-Augsburskim – perspektywa duszpasterska“, studiował teologię liturgiczną w Luther Seminary w Saint Paul, Minnesota. Ukończył tę uczelnię również z tytułem magistra teologii napisawszy pracę na temat Apostolskości Kościoła poddanej krytyce przez Fryderyka Nietzschego.

6 marca 2021 roku został ordynowany na duchownego ewangelickiego.
Oprócz zainteresowań teologicznych jego wolny czas pochłaniają: gra na gitarze elektrycznej, podróże, nauka języków obcych, jazda na motocyklu, literatura i muzyka jazzowa.

Elżbieta Byrtek

Elżbieta Byrtek

Katechetka

Teolog i starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Religii i Kultury Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studiowała teologię i pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w ChAT oraz pedagogikę religii na Wydziale Teologii Ewangelickiej na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Wiedzę akademicką łączy z praktyką, pracuje jako nauczyciel religii ewangelickiej oraz opowieści biblijnych, uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest współautorem Podstawy programowej, Programu oraz Podręczników do nauczania kościelnego – religii ewangelickiej. Jest przewodniczącą Komisji Wychowania Chrześcijańskiego Polskiej Rady Ekumenicznej oraz radcą świeckim Rady Diecezjalnej Diecezji Warszawskiej KEA w RP.

Adam Kleinschmidt

Adam Kleinschmidt

Zastępca Członka Rady Parafialnej

Inżynier budownictwa lądowego z doświadczeniem 43 lat pracy w zawodzie, w tym 31 lat jako kierownik budowy oraz 10 lat
jako inspektor nadzoru inwestorskiego; pracował przy wielu warszawskich inwestycjach . Od lipca 2019 przebywa na emeryturze.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci i troje wnuków.
W latach 2012-2017 był zastępcą członka Rady Parafialnej.

Marek Kuliński

Marek Kuliński

Zastępca Członka Rady Parafialnej

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, pracował jako specjalista i projektant ds. zabezpieczeń elektrycznych, wieloletni dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w takich firmach, jak ABB, Siemens i Bilfinger. W latach 2003-2005 dyrektor Biura Energetyki w firmie Siemens Sp. z o.o. Obecnie jest dyrektorem departamentu Wytwarzania Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych w ENAP S.A. (Grupa APS Energia). Posiada licencję Zarządcy Nieruchomości.