Rada Parafialna

Członkowie Rady Parafialnej kadencji 2022 – 2027 z wyboru (w nawiasach funkcja pełniona w Radzie):

 

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska

pedagog, prezes Zarządu Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

Igor Chalupec (wiceprezes Rady Parafialnej)

menadżer, finansista, fundator i przewodniczący Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

Emilia Klein-Dębek (sekretarz)

doktor nauk medycznych, wykładowca akademicki

Piotr Kociumbas doktor habilitowany (literaturoznawstwo)

Marcin Jacoby

doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki i tłumacz

Joanna Keber (skarbnik)

koordynatorka projektów związanych z transformacją i strategią oraz budowania wizerunku w jednym z polskich telekomów

Marcin Benke

informatyk

Michał Kleinschmidt

finansista i politolog

Paulina Halamska

muzykolog, filolożka

Elżbieta Byrtek członkini Rady, przedstawicielka katechetów
ZASTĘPCY: Piotr Kędziora-Babiński

 


Członkowie Rady Parafialnej kadencji 2017-2022 z urzędu:

 

ks. Piotr Gaś (prezes Rady Parafialnej)

proboszcz

ks. Sebastian Madejski


Komisja Rewizyjna kadencji 2017-2022:

 

Cezary Grzybowski (przewodniczący),  prawnik

Agnieszka Czarnecka (wiceprzewodniczący),  prawnik

Marcin Senderski, ekonomista