Zgłaszanie ślubów

JAK ZGŁOSIĆ ŚLUB?

Należy skontaktować się z proboszczem parafii i uzgodnić termin rozmów przedmałżeńskich oraz uroczystości zaślubin. W przypadku par o różnej narodowości możliwe jest przeprowadzenie uroczystości w języku angielskim bądź niemieckim.

Formalności:
W przypadku, gdy wcześniej odbył się ślub cywilny małżonkowie powinni przedłożyć akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego (USC). Jeśli ślubu cywilnego nie było, a uroczystość ma mieć konsekwencje cywilno-prawne nupturienci zobowiązani są do przedłożenia dokumentów z USC wystawianych na podstawie aktu urodzenia w 3 egzemplarzach, które są ważne 3 miesiące. Podczas ślubu małżonkowie podpisują dokumenty – jeden egzemplarz zachowują, drugi pozostaje w parafii, a trzeci zostaje w ciągu pięciu dni wysłany do USC. Na jego podstawie USC wystawia Akt Ślubu. W przypadku par, w których jedno z narzeczonych nie jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej konieczne jest przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego akt urodzenia i akt zawarcia ślubu cywilnego.

Dodatkowo nupturienci powinni złożyć dokumenty kościelne (jeśli nie pochodzą z naszej parafii) – tj. świadectwo chrztu i konfirmacji. W przypadku gdy jeden z małżonków nie jest wyznania ewangelicko-augsburskiego wystarczy świadectwo chrztu. Świadkowie zawarcia związku małżeńskiego nie muszą być wyznania ewangelicko-augsburskiego.

Zgodnie z uchwałą Rady Parafialnej opłata za ślub (przygotowanie kościoła, organista, sprzątanie) wynosi odpowiednio 2000 PLN (dla członków Parafii opłacających składkę kościelną) oraz 5000 PLN dla osób nie należących do naszej parafii (m.in. śluby zagraniczne).  Szczegóły dotyczące wystroju kościoła (kwiaty) należy ustalić z kancelarią parafialną.

UWAGA: Decyzją Rady Parafialnej nie udostępniamy kościoła, ani tym bardziej nie wynajmujemy, na uroczystości ślubne innych wyznań chrześcijańskich. Wyjątek stanowią Kościoły, które są w pełnej komunii z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim oraz Kościół anglikański (episkopalny).