Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni
drugim w miłości.
Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak
siebie samego. Gal. 5, 13-14

 

Służba bliźnim jest cechą charakterystyczną każdego chrześcijanina. Biblia szczegółowo opisuje ofiarną służbę Jezusa Chrystusa wobec bliźnich i zachęca Jego naśladowców, by czynili podobnie. W Biblii pokazano także, że pomaganie bliźnim to służba Bogu i źródło błogosławieństw. Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby, rodziny lub grupy potrzebujące doraźnej pomocy finansowej lub organizacyjnej, zachęcamy do skorzystania ze wsparcia Funduszu Diakonijnego Parafii Świętej Trójcy, zgodnie z Regulaminem Funduszu.

 

Funduszem zarządza powołany przez Radę Parafialną Zespół Diakonijny, kontakt: warszawa-trojca-diakonia@luteranie.pl lub za pośrednictwem Kancelarii Parafialnej, tel. 22 556-46-60.
Prosimy o wypełnienie wniosku – do samodzielnego wydrukowania lub pobrania z Kancelarii Parafialnej. Wypełniony wniosek składamy w Kancelarii Parafialnej. Zespół Diakonijny rozpatruje wnioski na bieżąco.
Zachęcamy też do zgłaszania chęci pomocy w transporcie osób z ograniczoną mobilnością na nabożeństwa niedzielne. Jeżeli znajdą Państwo w sobie taką gotowość, prosimy o wypełnienie formularza i kontakt jak wyżej.

 

Fundusz może działać dzięki ofiarności naszych Parafian i Darczyńców. Zachęcamy do wspólnego budowania Funduszu zarówno w formie:
• ofiar ‘na tacę’ w pierwszą niedzielę każdego miesiąca,
• ofiar na konto parafii z tytułem wpłaty „Fundusz Diakonijny”,
• w formie 1,5% odpisu podatkowego na rzecz Diakonii Polskiej. W rocznym rozliczeniu
podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT 39) należy wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1,5% podatku, natomiast w rubryce „Cel szczegółowy”: „Diakonia Parafii Świętej Trójcy w Warszawie”.

 

Z góry dziękujemy za wszelkie wsparcie Funduszu Diakonijnego!
Zespół Diakonijny

   

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin Funduszu
  2. Wniosek
  3. Formularz dot. dowożenia