Władze Parafii

Organami władz Parafii są:
  • Zgromadzenie Parafialne
  • Rada Parafialna
  • Proboszcz

 

Najwyższą władzą parafialną jest Zgromadzenie Parafialne. W jego skład wchodzą członkowie Parafii, posiadający czynne prawo wyborcze i wpisani na listę wyborców, prowadzoną przez Radę Parafialną.

Parafią zarządza Rada Parafialna, wybrana przez Zgromadzenie Parafialne i zatwierdzona przez Radę Diecezjalną. W skład Rady Parafialnej wchodzą:

  • 9 parafian wybranych przez Zgromadzenie Parafialne,
  • proboszcz i inni etatowi duchowni parafii,
  • przedstawiciel zatrudnionych w parafii katechetek i katechetów.

Kadencja Rady Parafialnej i innych wybieranych, kolegialnych władz parafialnych trwa pięć lat. W Parafii funkcjonuje również Komitet Parafialny, który wprawdzie nie jest organem władzy, ale pełni ważną funkcję łącznika między Zgromadzeniem Parafialnym a Radą Parafialną.

29 maja 2022 r. podczas Zgromadzenia Parafialnego odbyły się wybory do Rady Parafialnej kadencji 2022-2027. W niedzielę 26 czerwca 2022 r. bp Jan Cieślar wprowadził nowych członków Rady Parafialnej do sprawowania urzędu.

Wprowadzenie Rady Parafialnej kadencji 2022 – 2027

Wprowadzenie Rady Parafialnej kadencji 2017 – 2022