Członkowie Rady Parafialnej

Piotr Gaś

Ks. Piotr Gaś

Proboszcz

ks. Piotr Gaś, proboszcz, ur. 15 stycznia 1959 r. w Ustroniu. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (studia w latach 1978 – 1983); ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 4.12.1983 r. w kościele Świętej Trójcy w Szczecinie; w latach 1983 – 2007 duszpasterz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie (z nominacji Konsystorza wikariusz tej Parafii, potem proboszcz administrator, a od 1990 r. Proboszcz Parafii z wyboru Zgromadzenia Parafialnego); Od 4.03.2007 r. Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie (wybrany przez Zgromadzenie Parafialne 19.11.2006 r.).

Od 2008 r. członek Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe – aktualnie wiceprzewodniczący Rady. Członek Synodu Kościoła IX, X, XI, i XII kadencji z wyboru Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych; od 1996 – 2016 członek Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (w latach 2011 – 2016 sekretarz Konsystorza i członek Prezydium). W roku 1994 inicjator Projektu Bonhoefferowskiego w Szczecinie, a w roku 2000 członek Grupy Inicjatywnej i współzałożyciel Międzynarodowego Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie.

W latach 1990 – 1997 – od VII Walnego Zgromadzenia w Curitibie do VIII Walnego Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej w Hongkongu – członek 50-osobowej Rady (najpierw praca w Komisji Komunikacji, a następnie w Stałej Komisji Ekumenicznej); w latach 2001 – 2008 członek Komitetu Wykonawczego Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie (Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów).

W roku 2005 uhonorowany nagrodą im. Brata Alberta za działalność ekumeniczną, połączoną z aktywnością w na rzecz polsko-niemieckiego pojednania; w 2006 r. nadanie godności doktora honoris causa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Greifswaldzie.

Igor Chalupec

Igor Chalupec

Wiceprezes Rady Parafialnej, Kurator Parafii w kadencji 2017-2022

Ekonomista (absolwent Szkoły Głównej Handlowej) i prawnik (absolwent Uniwersytetu Warszawskiego). Makler papierów wartościowych. Menadżer, finansista, doradca w obszarze fuzji i przejęć. Działacz społeczny. Z Parafią Św. Trójcy związany rodzinnie od urodzenia. W latach 2007-2012 członek Komitetu Parafialnego. W latach 2017-2022 wiceprezes Rady Parafialnej, kurator Parafii Św. Trójcy. Współfundator i przewodniczący Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe prowadzącej Szkołę Podstawową im. Samuela Bogumiła Lindego oraz Przedszkole „Szkrabki”.

Obecnie zawodowo partner w butiku doradczym ICENTIS Capital. W latach 2013-2018 Prezes Zarządu RUCH SA. W latach 2007-2013 partner w butiku doradczym ICENTIS Corporate Solutions. W okresie 2004-2007 prezes zarządu PKN ORLEN SA. W latach 2003-2004 wiceminister finansów i wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Współtwórca rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego Agenda Warsaw City 2010. W latach 1995-2003 wiceprezes i członek zarządu Banku Pekao SA. W latach 1991-1995 założyciel i dyrektor pierwszego biura maklerskiego w Polsce CBM Pekao SA. Członek rad nadzorczych banków i spółek giełdowych.

Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Brydża Sportowego i członek Komitetu Wykonawczego European Bridge League. Brydżysta, gracz w drużynie Bridge24.pl w polskiej Ekstraklasie. Współzałożyciel i przewodniczący Rady Fundacji Bridge24.pl. Członek Rady Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Członek Polskiej Rady Biznesu. Laureat wielu nagród i wyróżnień, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP za zasługi w życiu gospodarczym Polski oraz Medalem Tysiąclecia Republiki Litewskiej za zasługi dla bezpieczeństwa energetycznego. Współautor książki „Rosja. Ropa. Polityka”.

Joanna Keber

Joanna Keber

Skarbnik

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej – kierunków zarządzanie i marketing oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne.

Zawodowo prowadzi duże projekty związane m. in. z transformacją i strategią, zarządzaniem zmianą, budowaniem wizerunku w jednym z największych polskich telekomów.

Członek Komisji Rewizyjnej 2007-2012 oraz 2012-2017.

Emilia Klein-Dębek

Emilia Klein-Dębek

Sekretarz

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, doktor nauk medycznych, specjalista II st. z periodontologii (chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia). Ukończyła certyfikowane szkolenie w zakresie tomografii i CBCT organizowane przez Katolicki Uniwersytet w Louvain akredytowany przez Belgijską Federalną Agencję Kontroli Jądrowej i Ministerstwo Zdrowia Luksemburga. Obecnie na emeryturze. Współpracuje z Centrum Diagnostycznym PANORAMIK w Warszawie w zakresie opisów stomatologicznych badań radiologicznych. Prowadzi szkolenia dla lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego w zakresie periodontologii i diagnostyki radiologicznej CBCT we współpracy z firmą DIAGDENT i UC Louvain. Odznaczona przez Ministra Zdrowia medalem Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. Zastępca członka Rady Parafialnej kadencji 2012-2017. Członkini Rady Parafialnej kadencji 2017-2022.

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska

Agnieszka Bednarkiewicz – Sowińska

Absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW. W ramach studiów podyplomowych ukończyła pedagogikę, matematykę i informatykę dla nauczycieli. Pracowała jako nauczycielka w gimnazjum, była wicedyrektorem w szkole społecznej STO.

Od 2008 r. prezes zarządu Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe (ETO).  Od 2013 r.dyrektor placówek oświatowych – przedszkola „Szkrabki” oraz SP im. S. B. Lindego – prowadzonych przez ETO.

W latach 90. w Komitecie Parafialnym, w ostatniej kadencji w Radzie Parafialnej i delegatka Parafii do Synodu Diecezji Warszawskiej obecnej kadencji.

Marcin Jacoby

Marcin Jacoby

Doktor habilitowany (literaturoznawstwo), profesor Uniwersytetu SWPS. Absolwent lingwistyki stosowanej i sinologii Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz j. angielskiego i chińskiego, nauczyciel akademicki. Pracował w Muzeum Narodowym w Warszawie, Zakładzie Sinologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Adama Mickiewicza.

Od 2017 roku w Uniwersytecie SWPS, wykłada w Zakładzie Studiów Azjatyckich oraz zajmuje stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej. Autor książek popularnonaukowych „Chiny bez makijażu”, „Korea Południowa. Republika żywiołów” oraz kilkudziesięciu przekładów i prac naukowych z zakresu sinologii.

Marcin Benke

Marcin Benke

Informatyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie adiunkt w Instytucie Informatyki UW oraz doradca zarządu Golem Factory GmbH. W latach 2015-2018 dyrektor Zespołu Informatyki w Krajowym Biurze Wyborczym, gdzie kierował tworzeniem i wdrażaniem systemu obsługi informatycznej wyborów. W Parafii Św. Trójcy od urodzenia; w latach 1992-2002 członek Rady Parafialnej, w latach 2007-2017 członek Komitetu Parafialnego.

Michał Kleinschmidt

Michał Kleinschmidt

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Finanse i Bankowość) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Politologia). Od 2000 roku zawodowo zajmuje się finansami w przedsiębiorstwach, głównie z sektora telekomunikacyjnego. Licencjonowany przewodnik po Warszawie, pasjonat historii. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 2007–2012 i 2012-2017.

Paulina Halamska

Paulina Halamska

Urodzona w 1976 r. w Warszawie. Ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim studia magisterskie w zakresie muzykologii (2000) i fi lologii klasycznej (2001) oraz studia podyplomowe z zarządzania instytucjami kultury (2006) i bibliotekoznawstwa (2017). Współpracowała z Warszawską Operą Kameralną i Polską Operą Królewską, Międzynarodową Federacją Towarzystw Chopinowskich i Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Fundacją „Instytut Artes Liberales”, Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk, a także Gabinetem Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W jej zainteresowaniach naukowych szczególne miejsce zajmuje repertuar muzyczny kościołów ewangelickich siedemnastowiecznego Wrocławia oraz muzyka religijna Józefa Elsnera. Publikowała m.in. w kwartalniku „Muzyka”, półroczniku „Barok”, rocznikach „Musicology Today” i „Interdisciplinary Studies in Musicology”. Obecnie w serii „Monumenta Musicae in Polonia” przygotowuje wydanie źródłowo-krytyczne największego dzieła Elsnera – oratorium „Passio Domini Nostri Jesu Christi”, po raz pierwszy wykonanego w kościele Świętej Trójcy w roku 1838. O okolicznościach prawykonania oratorium opowiadała w jednym z odcinków cyklu Studia Lutheraneum „Ewangelickie Fundamenty Warszawy”. Od 1999 r. jest członkinią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Parafii Świętej Trójcy. W r. 2005, wraz z ówczesnym dyrygentem chóru parafialnego Michałem Straszewskim, była założycielką kameralnego zespołu wokalnego „Modo Maiorum”. Obecnie należy do chóru „Semper Cantamus”, uczestniczy w spotkaniach Studium Biblijnego i pełni służbę lektorską podczas niedzielnych nabożeństw.

Elżbieta Byrtek

Elżbieta Byrtek

Teolog i starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Religii i Kultury Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studiowała teologię i pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w ChAT oraz pedagogikę religii na Wydziale Teologii Ewangelickiej na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Wiedzę akademicką łączy z praktyką, pracuje jako nauczyciel religii ewangelickiej oraz opowieści biblijnych, uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest współautorem Podstawy programowej, Programu oraz Podręczników do nauczania kościelnego – religii ewangelickiej. Jest przewodniczącą Komisji Wychowania Chrześcijańskiego Polskiej Rady Ekumenicznej oraz radcą świeckim Rady Diecezjalnej Diecezji Warszawskiej KEA w RP.

Sebastian Madejski

ks. Sebastian Madejski

Urodził się w Cieszynie, 28 grudnia 1994 roku. Rodzice postanowili wstąpić do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, kiedy był nastolatkiem. Jako młody człowiek zastanawiał się nad sensem takiej decyzji i zadawał wiele krytycznych pytań na temat wiary i Kościoła. Zaczął wówczas czytać Pismo Święte, które doprowadziło go do przekonania, że zbawienie jest jedynie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jego zaangażowanie w rodzinną Parafię Ewangelicko-Augsburską w Cisownicy, rozmowy z ks. Proboszczem, Janem Koziełem i wsparcie rodziców doprowadziły do decyzji podjęcia studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Podczas studiów w Warszawie zainteresował się teologią systematyczną i ruchem ekumenicznym. Studiował teologię ewangelicką na Uniwersytecie w Bonn, Uniwersytecie w Lipsku oraz zbierał materiały do pracy doktorskiej w Instytucie Badań nad Ekumenizmem w Strasburgu. Po ukończeniu studiów magisterskich na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z wynikiem bardzo dobrym i obronieniu pracy pt. „Konwersja w Kościele Ewangelicko-Augsburskim – perspektywa duszpasterska“, studiował teologię liturgiczną w Luther Seminary w Saint Paul, Minnesota. Ukończył tę uczelnię również z tytułem magistra teologii napisawszy pracę na temat Apostolskości Kościoła poddanej krytyce przez Fryderyka Nietzschego.

6 marca 2021 roku został ordynowany na duchownego ewangelickiego.

Oprócz zainteresowań teologicznych jego wolny czas pochłaniają: gra na gitarze elektrycznej, podróże, nauka języków obcych, jazda na motocyklu, literatura i muzyka jazzowa.

20231025_124717

ks. Daniel Wiśniewski

Absolwent studiów magisterskich z zakresu Teologii Ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Interesuje się sztukami walki oraz technologią. Od 2018 roku certyfikowany instruktor Taekwondo ITF a od 2019 roku posiadacz czarnego pasa (I dan) w tym sporcie. W wolnym czasie lubi podróżować, gotować i pogłębiać swoją wiedzę z zakresu języków obcych.

Piotr Kociumbas

Piotr Kociumbas

Doktor habilitowany (literaturoznawstwo). Absolwent filologii germańskiej w Uniwersytecie Gdańskim (2003) oraz instrumentalistyki w gdańskiej Akademii Muzycznej (gitara klasyczna, 2005). W latach 2001-2008 był nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Malborku, od 2008 roku jest adiunktem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Był stypendystą różnych fundacji krajowych i zagranicznych. W latach 2019-2021 jako benefi cjent Fundacji Aleksandra von Humboldta pracował w Instytucie Historii i Dogmatyki Kościoła na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Hamburgu. Jako historyk literatury i muzyki koncentruje swoje badania na Prusach Królewskich (1466-1772), skupiając się na następujących aspektach: obszary pogranicza literatury, muzyki, teologii i sztuk plastycznych; historia pobożności; relacje słowo-dźwięk w muzyce obszaru niemieckojęzycznego; edytorstwo naukowe; hymnologia niemiecka. Aktualnie kieruje grantem mającym na celu rekonstrukcję pastorskiej biblioteki Valeriusa Herbergera. Jest autorem m.in. książek „Słowo miastem przepojone. Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku” (2008) oraz „Kancjonały luterańskiego Gdańska 1587–1810. Studium nad źródłami lokalnej niemieckiej pieśni kościelnej” (2017), a także kilkudziesięciu prac naukowych i kilku edycji. Żonaty.

Piotr Kędziora-Babiński

Piotr Kędziora-Babiński

Zastępca Członka Rady Parafialnej

Archeolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie pracownik Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża. W przeszłości pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie zajmował się tematyką grobów wojennych, m.in. ekshumacją żołnierzy poległych w bitwie pod Iłżą we wrześniu 1939 r., żołnierzy różnych narodowości pochowanych w Mątwicy, a przede wszystkim był członkiem zespołu badawczego Fortu III Pomiechówek.

Jestem autorem publikacji naukowych na temat ekshumacji. Wcześniej byłem handlowcem w kilku korporacjach. W czasie wolnym zajmuję się tematyką grobownictwa.