Kaplica i Ośrodek Lux-Med Tabita

TABITA (Tabita – LuxMed)
ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. 737 64 00 (sekretariat); 737 64 01 (dyrektor); 737 64 04 (recepcja); 804 71 60
fax: 737 64 56
e-mail: tabita@luteranie.pl
http://www.tabita.waw.pl

Najdłużej utrzymywaną formą działalności opiekuńczej w Zborze Warszawskim była opieka nad ludźmi w podeszłym wieku. Zapoczątkowana w skromnych rozmiarach w 1736 roku, z różnymi przerwami, przybrała oficjalną formę w 1843 roku, kiedy to Dom Starców otrzymał oddzielny budynek. Jak już wspomniano wcześniej, lokalizacja Domu Starców była zmienna, starano się bowiem jego mieszkańcom stworzyć najlepsze warunki bytowania.

W 1903 roku Dom Starców przeniesiono do rozbudowanego i zmodernizowanego budynku Schronienia dla Nieuleczalnie Chorych i Epileptyków przy ul. Żytniej 36 prowadzonego przez Zbór Warszawski od 1882 roku. Dom ten uległ zniszczeniu po Powstaniu Warszawskim w 1944 roku, a siostry opiekujące się starcami wraz z nimi i grupą sierot, przedostały się w okolice Łowicza, skąd w 1945 r. przeniosły się z całą gromadką na plebanię do Żyrardowa. W listopadzie 1947 r. została wznowiona działalność Domu Starców, który znalazł swą siedzibę w budynku „Tabity” i w „Betanii” na terenie parku tabitańskiego w Skolimowie przy ul. Długiej 43. Po pożarze „Betanii” 23. XII. 1961 roku starców przeniesiono do budynku „Tabita”. Dom ten nazwano później Domem Opieki (dziś: Ewangelicki Ośrodek Diakonii „Tabita”).

Nabożeństwa odbywają się w EOD Tabita w niedzielę o godz. 11:00.

Skąd się wzięła nazwa TABITA?
(Dzieje Apostolskie 9, 36-42)
„A w Joppie była pewna uczennica, imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas (tzn. gazela); życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. (37) I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła; obmyto ją i złożono w sali na piętrze. (38) Ponieważ zaś Lydda leży blisko Joppy, uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: Nie zwlekaj z przyjściem do nas. (39) Wybrał się tedy Piotr i poszedł z nimi; a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze; i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. (40) A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się; potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań! Ona zaś otworzyła oczy swoje i, ujrzawszy Piotra, usiadła. (41) A on podaj jej rękę i podniósł ją; przywoławszy zaś świętych i wdowy, pokazał ją żywą. (42) I rozniosło się to po całej Joppie, i wielu uwierzyło w Pana.”

Dlaczego „Tabita” nosi nazwę Tabita?
Pierwszy powojenny proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, ks. Zygmunt Michelis, nadał imię Tabita Diakonatowi Warszawskiemu w 1928 roku, kiedy diakonat rozpoczynał swoją działalność. Wybrano akurat tę nazwę, , gdyż w biblijnej opowieści pojawiają się szczególne słowa: „Tabito, wstań!”. Ks. Michelis wypowiedział te słowa, gdy rozpoczęto działania zmierzające do odbudowania Diakonatu Warszawskiego po wojnie. Mimo że Diakonat „Tabita” dziś już nie istnieje, to jego imię nosi Ewangelicki Ośrodek Diakonii w Konstancinie Jeziornie. Ośrodek zapewnia dziś opiekę osobom starszym i schorowanym. Więcej na stronie www.tabita.waw.pl