Dzwony Reformacji

Z inicjatywy konfirmantów rozprowadzamy od 2014 roku cegiełki na pokrycie kosztów związanych z niedawną naprawą mechanizmu rozruchowego dla naszych dwóch dzwonów oraz ich częściową naprawą.

Dodatkowo koszty uzyskane ze sprzedaży cegiełek (nominały 5, 10, 25, 50, 100 i 200 PLN) przeznaczone będą na pokrycie kosztów trzech nowych dzwonów dla miejsc, w których co niedziela odprawiane są nabożeństwa: dla kościoła Świętej Trójcy („Warowny grodem jest nam Bóg Jakuba”), kościoła w Warszawie-Włochach („Pan jest Pasterzem moim”) oraz dla Kaplicy Tabita („Tabito, wstań”) w Konstancinie Jeziornie.

Ofiary pieniężne na rzecz Dzwonów Reformacji można również przesyłać na konto Parafii z dopiskiem „ofiara na cele kultu religijnego – dzwon”. Część tej kwoty można odliczyć od podatku przy rocznym rozliczeniu.

Dotychczas udało się wymienić napęd i automatykę do dwóch starych dzwonów.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy.

10 lipca 2015 roku dostarczone zostały dzwony dla naszych kościołów i kaplicy.

Kwota zebrana na Dzwon Reformacji: 27920,46 PLN (stan na 11 marca 2016 r.)

Ciekawostką jest fakt, że dzwony w odbudowywanym kościele Świętej Trójcy nie zawsze znajdowały się tam, gdzie są teraz, a więc nad wejściem głównym. Po odzyskaniu kościoła (XI 1956) w dawnej kaplicy, a obecnie salce katechetycznej nad zakrystią, ustawiono na drewnianej konstrukcji dzwon wykonany przez Stocznię Gdańską. Przed nabożeństwem otwierano boczne drzwi, znajdujące się po obydwu stronach obrazu Chrystusa Zmartwychwstałego, gdzie kiedyś „stała” ambona, i ręcznie uruchamiano dzwon. Przed uroczystością ponownego poświęcenia kościoła 22 czerwca 1958 roku mały i duży dzwon (przejęty z nieistniejącego już kościoła ewangelickiego w Iłowie), zainstalowano nad wejściem do kościoła. Rozruch dzwonów odbywał się początkowo ręcznie, a później zainstalowano mechanizm elektryczny miękki – rok temu zmodernizowano mechanizm na elektro-magnetyczny sterowany cyfrowo.

Wciąż można przekazać na konto parafii darowiznę (dane tutaj) na rzecz pokrycia kosztów odlania dzwonów i remontu mechanizmu rozruchowego lub zakupić cegiełki.

Uroczystość poświęcenia dzwonów dla wszystkich miejsc sprawowania nabożeństw ewangelickich w naszej Parafii odbyła się w kolejną rocznicę spalenia kościoła Świętej Trójcy, tj. 16 września 2015 roku o godz. 19:00.