Pracownicy Parafii

Anna_Skotarek

Anna Skotarek

Kierownik kancelarii

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie na wydziale Ekonomii.

Pracowała przez wiele lat jako koordynator rejsów na lotnisku Okęcie jednocześnie pełniąc funkcję Service Managera oraz trenera linii British Airways. Posiadaczka certyfikatu CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages).

Wolny czas poświęca między innymi na śpiew w chórze Semper Cantamus.

Jacek Grzegorowski

Jacek Grzegorowski

Główny specjalista ds. nieruchomości parafialnych

Związany zawodowo z Parafią od początku 2011 r., odpowiedzialny za administrowanie nieruchomościami parafialnymi.

Przed rozpoczęciem współpracy z Parafią większość zawodowego życia zajmował się popularyzacją w Polsce kultury wina.

Iwona Dowjat

Iwona Dowjat

Archiwistka

Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego . Dyplom studiów licencjackich uzyskała w 2000 roku. Studia magisterskie ukończyła w 2002 roku uzyskując tytuł magistra etnologii. W latach 2008 – 2009 była studentką Podyplomowego Studium Muzealnictwa w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom uzyskała w 2009 roku.

Posiada duże doświadczenie zawodowe zdobyte w Dziale Inwentaryzacji i Archiwum warszawskich muzeów w zakresie inwentaryzacji, archiwistyki i ewidencjonowaniu zbiorów w komputerowej bazie danych.

Hobby: czytelnictwo, muzyka, pływanie, opieka nad zwierzętami.

Zuzanna Kuźniak

Zuzanna Kuźniak

Kantor 

Ukończyła w 1999 roku Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Edukacji Muzycznej, w klasie dyrygentury chóralnej prof. Józefa Boka, uzyskując tytuł magistra sztuki.

Była członkiem wielu znanych chórów, m.in. Chóru Kameralnego Warszawskiej Opery Kameralnej, z którym w 2001 roku brała udział w prawykonaniu scenicznym opery Zygmunta Krauzego Balthazar. Śpiewała pod batutą takich dyrygentów jak: Ruben Silva, Jacek Kasprzyk, Ryszard Zimak, Ennio Morricone.

Ma duże doświadczenie w pracy z zespołami chóralnymi. Jako dyrygent współpracowała z Zespołem Madrygalistów I Musici Cantanti, Attmakoren ( Szwecja ), Orkiestrą Kameralną Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie.

Zdobyła wiele nagród i wyróżnień w konkursach i festiwalach chóralnych oraz prowadząc działalność pedagogiczną. Otrzymała m.in. nagrodę dla najlepszego dyrygenta na Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych Okręgu Mazowieckiego (1999) oraz nagrodę dla dyrygenta w I Przeglądzie Pieśni Ewangelickiej w Katowicach (2017).

Doświadczenia zawodowe wzbogacała w Szwecji, m.in. w Uppsali, gdzie w 2010 roku uczestniczyła w Seminarium Kyrkomusikforum: „Seminarium om musik och kommunikation” (organizator – Tove Bianca Dahl). W 2013 roku doskonaliła swe umiejętności na warsztatach emisji głosu dla dyrygentów i chórzystów, „Komplett Sangteknik”, zorganizowanych w Torpshammar w Szwecji przez Astrid Domino. W 2019 roku uczestniczyła w Międzynarodowej konferencji naukowo-artystycznej „Osobowość dyrygenta”.

Pełniąc funkcję kantora w parafii Ewangelicko – Augsburskiej  Św. Trójcy  w Warszawie prowadzi chóry działające przy tej parafii. W 2019 roku prowadziła warsztaty dla dyrygentów podczas Zjazdu Chórów Diecezji Warszawskiej. Brała udział w wielu konkursach i festiwalach chóralnych w kraju i za granicą.

Roman Szlaużys

Roman Szlaużys

Organista

Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie organów prof. J. Serafina oraz konserwatorium w Lozannie. Laureat kilku międzynarodowych konkursów organowych. Syn organisty kościelnego.

Przez wiele lat pracował jako wykładowca gry na organach na UMFC w Warszawie. Od ponad 20 lat nauczyciel gry na organach w PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie. Prowadzi również działalność koncertową jako solista, kameralista i muzyk orkiestrowy. Posiada tytuł naukowy doktora w dziedzinie sztuki muzycznej.

Damian Skowroński

Damian Skowroński

Organista

Studia na kierunku Muzyka Kościelna odbył w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (organy – prof. Andrzej Chorosiński, improwizacja organowa – dr Michał Markuszewski). Brał udział w programie Erasmus+, w ramach którego kształcił się Instytucie Muzyki Kościelnej w Universität der Künste w Berlinie. Po zakończeniu stypendium podjął regularne studia na tejże Uczelni na kierunku Improwizacja Organowa (improwizacja organowa – prof. Wolfgang Seifen, organy – prof. Paolo Crivellaro) uzyskując dyplom z najwyższą oceną.

Oprócz cyklicznej edukacji brał także udział w licznych kursach z zakresu interpretacji oraz improwizacji organowej m. in. u takich Pedagogów jak: Helmut Deutsch, Julian Gembalski, Pierre Pincemaille, Peter Planyavsky, Lionel Rogg, Martin Schmeding.

Kilkukrotny stypendysta Rektora UMFC, Miasta Stołecznego Warszawy, Dongsan Research Foundation oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Młoda Polska” (2021).

Od 2017 roku zatrudniony jest na stanowisku asystenta na Wydziale Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina gdzie prowadzi zajęcia z improwizacji organowej i akompaniamentu liturgicznego oraz z organów.

20231025_124640

Anna Załęska

Komunikacja i media społecznościowe

Absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego z doświadczeniem w tworzeniu treści dla różnych kanałów i tłumaczeniach z języka angielskiego.

Prywatnie nieuleczalny mól książkowy, zainteresowany kulturami Azji Południowej.

Magdalena Welman

Magda Welman

Pracownik parafii od stycznia 2012 r. Obecnie na stanowisku intendent cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Warszawie.

Elżbieta Byrtek

Elżbieta Byrtek

Katechetka

Teolog i starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Religii i Kultury Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studiowała teologię i pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w ChAT oraz pedagogikę religii na Wydziale Teologii Ewangelickiej na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn.

Wiedzę akademicką łączy z praktyką, pracuje jako nauczyciel religii ewangelickiej oraz opowieści biblijnych, uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest współautorem Podstawy programowej, Programu oraz Podręczników do nauczania kościelnego – religii ewangelickiej. Jest przewodniczącą Komisji Wychowania Chrześcijańskiego Polskiej Rady Ekumenicznej oraz radcą świeckim Rady Diecezjalnej Diecezji Warszawskiej KEA w RP.

Monika Knapik

Monika Knapik

Zakrystianka w kościele Świętej Trójcy

Tomasz Knapik

Tomasz Knapik

Zakrystian w kościele Świętej Trójcy

Maciej_Kolarz

Sławomir Maciej Kolarz

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Doradca inwestycyjny, posiadacz tytułów CFA i MBA. W latach 1996-2018 członek zarządu w spółkach Banku Pekao SA zarządzających funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, odpowiedzialny za finanse, sprawy prawne, zarządzanie ryzykiem; członek komitetu inwestycyjnego. Członek rady nadzorczej domu inwestycyjnego. Współpracuje z Fundacją ETO.