Noc Świątyń

W 2019 roku po raz pierwszy włączyliśmy się w organizację warszawskiej Nocy Świątyń. Serdecznie dziękujemy wszystkim odwiedzającym nas za tak duże zainteresowanie.

Dużą popularnością cieszyły się jak zwykle oprowadzania kuratorskie po naszym kościele, a także koncert chóru Semper Cantamus pod dyr. Zuzanny Kuźniak, połączony z krótkimi opowieściami o roli muzyki w życiu zborów luterańskich, które przygotowała dla słuchaczy nasza katechetka, pani Elżbieta Byrtek.

Tego wieczoru udało nam się również powrócić po latach do cyklu otwartych spotkań, zatytułowanego „Wieczorne rozmowy”. Tym razem, koordynator projektów, pani Justyna Stanisławska, poprowadziła rozmowę z osobami, które dokonały tzw. konwersji, czyli przyjęły wyznanie ewangelicko-augsburskie. Do dyskusji włączyli się również obecni w kościele słuchacze.