Cmentarz Ewangelicko-Augsburski

Cmentarz powstał w kwietniu 1792 r. i jest to pierwszy w Polsce cmentarz zaprojektowany przez architekta – Szymona Bogumiła Zuga, dlatego też cmentarz wyróżnia się czytelnym planem przestrzennym. W 1822 r. powiększono jego areał. W okresie wojen, powstań narodowych był niejednokrotnie terenem krwawych walk. Na cmentarzu znajdują się bezcenne pomniki wielkiej wartości artystycznej i historycznej.

Kancelaria cmentarza
Młynarska 54/56/58, 01-171 Warszawa
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00
tel. (22) 632 10 14
e-mail: warszawa-cmentarz@luteranie.pl

KONTA BANKOWE:
Utrzymanie wspólnych części cmentarza, możliwość korzystania z wody i wywozu śmieci:
45 1020 1156 0000 7102 0112 0286

Opłaty pogrzebowe, zgody dot. prac kamieniarskich i inne usługi cmentarne:
37 1020 1156 0000 7302 0109 3657

Darowizny na ratowanie zabytków cmentarza:
74 1020 1156 0000 7802 0112 0294

Od 01.01.2022 r. wysokość rocznej opłaty za utrzymanie
wspólnych części cmentarza, wodę i wywóz śmieci wynosi odpowiednio:

130,00 zł dla posiadacza 1 konsensu
170,00 zł dla posiadacza więcej niż 1 konsensu

Opłatę należy wnosić na konto bankowe o numerze:
45 1020 1156 0000 7102 0112 0286