Diakonaria

Komisja Diakonijna Parafii Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie.

 

„Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.” Kol 3,17

Kierując się tymi słowami grupa wolontariuszy parafii Św. Trójcy aktywnie pracuje, niosąc pomoc potrzebującym. Spotykamy się raz w miesiącu, dzielimy zadania i omawiamy problemy, na które napotykamy w naszej pracy. Prowadzimy niedzielną kawiarenkę, a ofiary złożone przez parafian służą innym, bardziej potrzebującym.

Współpraca nawiązana ponad dwadzieścia pięć lat temu z Diakonią Luterańską w Amsterdamie i dary przekazywane przez Holendrów pozwalają pomagać wielu parafianom w zakupie leków. Odwiedziny w domach seniorów z okazji Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia z książeczką i słodyczami są również okazją do rozmów o sytuacji materialnej naszych współwyznawców. W tej akcji uczestniczą też osoby spoza Komisji Diakonijnej. Nie są to jedyne okazje do spotkań z seniorami. Trzy razy do roku (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dziękczynne Święto Żniw) organizujemy śniadania dla seniorów i osób samotnych, w czasie których przy wspólnej modlitwie, Słowie Bożym głoszonym przez księży parafii, śpiewie i rozmowach lepiej poznajemy się wzajemnie.

Świadczymy pomoc materialną dla domu opieki „Sarepta” w Węgrowie – parafii-matce naszego Zboru warszawskiego. Przekazanie tej niewielkiej kwoty raz w roku, w adwencie, jest dla nas okazją do odwiedzin pensjonariuszy „Sarepty”.

Bierzemy czynny udział w akcjach ogólnokrajowych: „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” wspólnie z Kościołem rzymskokatolickim i prawosławnym, „Prezent pod choinkę” – paczki dla dzieci z Ukrainy oraz „Skarbonka Wielkanocna”.

Pozostajemy w stałym kontakcie z Ewangelickim Ośrodkiem Diakonii „Tabita”. Niektórzy wolontariusze bywają tam przynajmniej raz w tygodniu, a piknik organizowany w Konstancinie w Święto Bratniej Pomocy im. Króla Gustawa Adolfa (przypadające na rzymskokatolickie święto Bożego Ciała) jest również okazją do spotkania się, rozmów i wspomnień.

Wspieramy finansowo wyjazdy dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji, a szczególnie ta pomoc jest potrzebna dzieciom z Domu Dziecka, przy ul. Łukowskiej, z którym mamy stały kontakt. Również dzieciom z Domu Dziecka, jak i naszym najmłodszym parafianom organizujemy zabawę i słodki poczęstunek z okazji Dnia Matki i Dziecka.

Dary Diakonii holenderskiej przekazywane są również w charakterze zapomóg socjalnych osobom żyjącym na granicy minimum socjalnego. Wywiady z tymi osobami prowadzimy przy okazji odwiedzin świątecznych i na podstawie odbieranych sygnałów od naszych parafian. Staramy się również pomóc w bardzo trudnych sytuacjach życiowych naszym parafianom, załatwiając ich sprawy w dzielnicowych ośrodkach pomocy społecznej.

W celu zasilenia naszych skromnych zasobów organizujemy czasem loterie fantowe. Fantami są dary od parafian i przedmioty rękodzielnicze wykonywane przez pensjonariuszy EOD „Tabita” w ramach terapii zajęciowej.

Piknik organizowany we wrześniu z okazji Święta Diakonii jest okazją do podzielenia się sukcesami, ale także analizujemy potknięcia i porażki, aby zbytnia pycha nie przysłoniła nam coraz to nowych wyzwań.