SKŁADKA PARAFIALNA

 

Opłacanie składki parafialnej wynika z Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Jest prawem i jednocześnie obowiązkiem członka/członkini Kościoła Ewangelickiego.

&7 punkt 1 stanowi, że „Każdy członek Parafii, który został konfirmowany albo wstąpił do Kościoła i ukończył 18 lat zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić nie mniej niż 1% dochodu.

&7 punkt 2 stanowi, że „ W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może obniżyć wysokość składki parafialnej lub zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia”

Pełen tekst Regulaminu Parafialnego znajduje się pod linkiem: https://bik.luteranie.pl/files/Prawo/2015-06-24RegulaminParafialnytekstjednolityBIK.pdf

Parafianie mogą opłacać składkę w kancelarii parafialnej, na poczcie przekazem pocztowym, bądź przelewem bankowym na podany na stronie Parafii numer konta.

Opis przekazu lub przelewu powinien zawierać sformułowanie „Na cele kultu religijnego” oraz informację, jakiego okresu dotyczy wpłata np. maj 2023, pierwszy kwartał 2023, cały rok 2023 itd.