Archiwum parafialne

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, dotyczącymi wydawania odpisów aktów stanu cywilnego ze starych ksiąg metrykalnych Parafii informujemy, że Parafia nie dysponuje żadnymi zasobami archiwalnymi. Nasze archiwa spłonęły we wrześniu 1939 roku.

Dokumenty, które ocalały, a są to 100-letnie zbiory z zakresu rejestracji stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgony) przechowywane są obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych przy ulicy Długiej 7 w Warszawie. W zbiorach AGAD-u znajdują się również materiały Konsystorzy ewangelickich sprzed 1939 roku, które zawierają informacje poświęcone wielu parafiom luterańskim oraz reformowanym. Ponadto, w zbiorach Archiwum Akt Nowych (ul. Hankiewicza 1, Warszawa) znajdują się akta przedwojennego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zawierające m.in. korespondencję zwierzchników Kościołów ewangelickich czy dokumentację parafialną.

Polecamy zapoznać się również z dokumentacją udostępnianą w Czytelni Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (zbiory Konsystorza Ewangelicko-Reformowanego i Parafii warszawskiej tego wyznania).

Szczegółowych danych dostarcza strona www.szukajwachiwach.gov.pl.