Archiwum parafialne

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, dotyczącymi wydawania odpisów aktów stanu cywilnego ze starych ksiąg metrykalnych Parafii informujemy, że Parafia nie dysponuje żadnymi zasobami archiwalnymi. Nasze archiwa spłonęły we wrześniu 1939 roku.

Dokumenty, które ocalały, a są to 100-letnie zbiory z zakresu rejestracji stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgony) przechowywane są obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych przy ulicy Długiej 7 w Warszawie (tel: 22 831 54 91)

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Archiwum, informującym, jakie roczniki akt zachowały się. Tekst dostępny jest w formacie PDF.