Spotkania anglojęzyczne

Przy Parafii, w sali parafialnej na ul. Kredytowej 4, spotyka się grupa Polaków mówiących po angielsku. Są to spotkania mające elementy typowej grupy domowej ­– ze śpiewaniem, studium biblijnym i modlitwą. A dlaczego spotkania odbywają się w języku angielskim, skoro wszyscy biegle znają polski? O dziwo, jest kilka powodów. Po pierwsze, śpiewamy piękne anglojęzyczne pieśni tradycyjne i współczesne, które z reguły nie są w ogóle znane w Polsce. Po drugie, omawiając teksty z Pisma Świętego korzystamy z wersji New Living Translation (NLT) – wierny przekład w łatwo zrozumiałym współczesnym języku angielskim, który bardzo często klarowniej przedstawia dany tekst niż polski przekład. Po trzecie, można to dodatkowo traktować jako szansę doskonalenia swej znajomości języka angielskiego w nieformalnych warunkach, oczywiście za darmo. A po czwarte, tak jak w każdej takiej grupie, tworzą się więzi między uczestnikami, z możliwością dzielenia się swoimi doświadczeniami, radościami lub problemami. To jest nam wszystkim potrzebne.

Przychodzą ludzie z różnych wyznań – to nie ważne, z którego Kościoła ktoś jest, ale raczej, czy jest gotów skupiać się na Jezusie i na tym, co głosi Ewangelia. Tak samo, wiek nie jest ważny. A poziom językowy? Wszyscy na początku się martwią i trochę się wstydzą mówić – ale przecież są to spotkania specjalnie dla Polaków, więc każdy jest w tej samej sytuacji i może jeden pomagać drugiemu. Wystarcza umiejętność komunikowania się po angielsku. A modlitwa odbywa się z reguły już po polsku.

Z tych wszystkich powodów zapraszamy do przyjścia lub do kontaktu telefonicznego (osoba kontaktowa: Harry Irrgang, tel. 604-980-647), lub mailem: harry.irrgang@wp.pl

Spotkania odbywają się w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 19-20.45 przyul. Kredytowej 4, Warszawa.

Domofon: wcisnąć „1”; potem wejść przez drzwi po prawej stronie, przy windzie.