Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Obecne władze warszawskiego oddziału PTEw:

Aldona Karska – prezes
Ks. Małgorzata Gaś – sekretarz
Marek Kwiatkowski – skarbnik
Elżbieta Wojciechowska-Baran – członkini

Planowe spotkania odbywają się w trzeci poniedziałek miesiąca o g. 17:30 w sali parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, przy ul. Kredytowej 4 w Warszawie.

Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTEw) to świeckie  stowarzyszenie o charakterze społeczno-kulturalnym działającym  w obrębie Kościołów ewangelickich. Powstało w 1919 roku w Poznaniu, a jego pierwszym prezesem był ks. Karol Kotula. Było jedynym stowarzyszeniem ewangelickim, które przetrwało trudne czasy powojenne, ale jego działalność była  ograniczona tylko do poznańskiej parafii. Możliwość rozszerzenia działalności  na cały kraj  pojawiła się dopiero  w latach osiemdziesiątych XX wieku. Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Warszawie powołano w 1986 roku

Od momentu założenia oddziału, członkami są przedstawiciele obu warszawskich parafii luterańskich, parafii ewangelicko-reformowanej i ewangelicko-metodystycznej.

Działalnością oddziału kieruje prezes i zarząd wybierani na 4-letnią kadencję przez walne zgromadzenie członków

Prezesami oddziału dotychczas byli: Karol Karski (1986-1999 i 2009-2017), Tadeusz Świątek (14 czerwca 1999 – 14 lutego 2000), ks. Jan Hause (2000-2009), a od lutego 2017 Aldona Karska. Aktualnie  oddział liczy 43 członków. Od początku istnienia oddziału spotkania  mają charakter otwarty i odbywają się 1 raz w miesiącu (trzeci poniedziałek miesiąca) z wyjątkiem lipca i sierpnia. Zapraszani prelegenci reprezentują różne dziedziny wiedzy. Tematyka spotkań skupia się przede wszystkim na ewangelicyzmie w trzech aspektach: warszawskim, krajowym i światowym. Przedmiotem zainteresowania oddziału są też dążenia ekumeniczne, a także wydarzenia społeczno-polityczne w kraju i na świecie. W latach dziewięćdziesiątych z inicjatywy jednej z członkiń  oddziału odbywały się też spotkania przy muzyce  połączone z recitalami lub koncertami.  Oddział warszawski był też organizatorem wystaw prac artystycznych i fotografii a także kilku wycieczek.

W roku 2019 Polskie Towarzystwo Ewangelickie obchodziło 100-lecie działalności. Z tej okazji Zarząd Główny przygotował publikację „Działalność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 1919-1983-2019”; jeden rozdział tej książki poświęcony jest warszawskiemu oddziałowi PTEw.