Rekrutacja archiwisty/archiwistki

Miejsce wykonywania pracy:

Kancelaria Parafii przy ul. Kredytowej 4
Kancelaria Cmentarza przy ul. Młynarskiej 54/56

Wymiar czasu pracy: cały etat

Ogólny zakres obowiązków:

 • inwentaryzacja materiałów archiwalnych (porządkowanie wewnętrzne, nadawanie układów w zespole, opracowanie wstępów do inwentarzy)
  opracowywanie pomocy ewidencyjno-informacyjnych przy zastosowaniu metod komputerowych i tradycyjnych
 • przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • współpraca z komórkami administracji parafialnej;
 • dostosowywanie warunków przechowywania dokumentów do wymaganych standardów oraz wykonywanie drobnych zabiegów konserwatorskich;
 • ewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum parafialnym;
 • porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych;
 • kontrolowanie obiegu dokumentów oraz prawidłowości ich przechowywania w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w archiwum parafialnym do celów służbowych i innych;
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
 • zarządzanie powierzchnią użytkową oraz warunkami panującymi w pomieszczeniach archiwum;
 • sprawdzanie zgodności dokumentacji archiwum parafialnego ze spisami zdawczo-odbiorczymi;
 • sporządzanie sprawozdań z zarządzania dokumentacją w archiwum parafialnego;
 • współudział w przygotowaniu okolicznościowych wystaw archiwalnych

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w archiwum, kancelarii, sekretariacie; preferowane wykształcenie technik archiwista, absolwent studiów wyższych,
 • znajomość języka obcego angielskiego/niemieckiego – w mowie i piśmie,
 • skrupulatność, dokładność, rzetelność, dbałość o porządek, cierpliwość, podzielność uwagi i systematyczność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne w procesie rekrutacji:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania zgłoszeń: 03 lipca 2020

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mailowy: warszawa-trojca@luteranie.pl

Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.