Spis Powszechny – Apel

Przekazujemy Apel Bpa Jerzego Samca dotyczący trwającego Spisu Powszechnego:

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie.

Dobiega końca Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań realizowany co 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny. Na prośbę GUSu chciałbym zachęcić Was do udziału w tym badaniu i poprzeć te działania uwzględniając fakt, że do udziału w spisie są zobowiązani wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Polski. Tym osobom, które już się spisały chcę podziękować.

Spis powszechny jest rodzajem statystycznej fotografii Polski w 2021 r. Prócz wielu aspektów, które wykazuje, uwzględnia także zadeklarowanie swojej przynależności do danego wyznania lub Kościoła. Dla polskich luteran oznacza to, że mogą podkreślić swój związek z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Spis pozwala również zobaczyć różnorodność polskiego społeczeństwa i rozpoznać ewentualne potrzeby obywatelek, obywateli oraz społeczności lokalnych.

Z uwagi na pandemię spis jest realizowany głównie w ramach „samospisu” dokonywanego przez Internet. Zachęcam więc o wsparcie w tych działaniach osoby, które nie mają dostępu do internetu. Pomocne mogą być rodziny, parafialne koła diakonii i inne grupy parafialne, które mogą udostępnić laptopy lub wesprzeć w procesie wypełniania formularza. To będzie też wyraz naszej solidarności i wrażliwości.

Spis kończy się 30 września. Raz jeszcze zachęcam do udziału w tym badaniu, bo uczestnicząc w nim możemy dać również wyraz swojej obywatelskiej odpowiedzialności.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem
Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec