Rok tożsamości luterańskiej

W Nowym Roku przypominamy, że decyzją Synodu, 2021 będzie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce Rokiem Tożsamości Luterańskiej.

Zachęcamy do lektury artykułu „Teologiczne wyznaczniki luterańskiej tożsamości” na stronie internetowej https://www.luteranie.pl/12468/teologiczne-wyznaczniki-luteranskiej-tozsamosci/