Prośba o modlitwę

Siostry i Bracia w Chrystusie!

W związku z nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia naszego Brata Cezarego bardzo proszę byśmy nosili go cały czas w naszych modlitwach.

Od wczoraj stan ks. Cezarego jest krytyczny. Niech Dobry Bóg obdarzy go zdrowiem, da siłę i nadzieję jego rodzinie oraz obdarzy mądrością lekarzy.
Wasz w Chrystusie,

ks. bo. Jan Cieślar