PROGRAM STYPENDIALNY

Program stypendialny Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Stanach Zjednoczonych (ELCA) oferuje Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu w Polsce możliwość skorzystania z Międzynarodowego Programu Liderskiego dla kobiet.

Do udziału mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie kobiety w wieku od 17 do 25 lat, które spełniają warunki wstępne do rozpoczęcia studiów licencjackich w Stanach Zjednoczonych. Program zakłada studia od sierpnia 2024 r. do czerwca 2028 r. w jednej z uczelni stowarzyszonych z ELCA. Kandydaci, którzy przejdą do drugiego etapu rekrutacji, zostaną zaproszeni do ubiegania się o przyjęcie do określonych szkół wyższych/uniwersytetów ELCA. W momencie składania wstępnego wniosku o stypendium kandydaci proszeni są jedynie o wskazanie swoich preferencji spośród obecnych szkół partnerskich.

Najważniejszym kryterium poparcia wniosku dla dotacjodawców jest gotowość wykorzystania nabytych umiejętności na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Stypendia ELCA mogą wspierać studia w różnych dziedzinach akademickich, o ile dana dziedzina jest strategicznym priorytetem dla Kościoła/instytucji.

Wszystkich zainteresowanych bardzo prosimy o przesłanie e-mail z listem motywacyjnym i poparciem duszpasterza do 28 września br. na adres anna.wrzesinska@luteranie.pl lub +48 506 392 007. Osobom, zakwalifikowanym do programu, prześlemy dalsze instrukcje do wypełnienia kompletnego wniosku, który powinien zostać wysłany do ELCA do 15 października br.