Czwarta debata w cyklu Rozmowy pod kopułą: Europa – Kościół – Ekumenia Temat spotkania: Punkt zwrotny. Zderzenie światów

Serdecznie zapraszamy na czwartą debatę w ramach cyklu
Rozmowy pod kopułą: Europa – Kościół – Ekumenia
Temat spotkania:
Punkt zwrotny. Zderzenie światów

W wydarzeniu udział wezmą:

Rüdiger Freiherr von Fritsch – dyplomata, w latach 2010-2014 ambasador Republiki Federalnej
Niemiec w Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 2014-2019 ambasador Niemiec w Rosji, autor
m.in. książek Quo vadis, Rosjo? Spojrzenie ambasadora Niemiec (2020), Punkt zwrotny. Wojna
Putina i jej konsekwencje (2022), Świat w okresie przełomu. Co nastąpi po wojnie? (2023);

dr hab. Anna Siewierska-Chmaj – profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, politolożka zajmująca
się m.in. psychologią polityki, polityką migracyjną i integracyjną państwa, językiem polityki,
mitologią i teologią polityczną oraz wpływem nowych mediów na politykę, w tym radykalizacją
i polaryzacją społeczną oraz populizmem. Autorka m.in. książek Mity w polityce. Funkcje
i mechanizmy aktualizacji (2017) oraz Polityka strachu. Jak strach zabija demokrację (2023).

Rozmowę poprowadzi
dr Tomasz Terlikowski – filozof, pisarz, publicysta, dziennikarz RMF FM.

Miejsce i czas wydarzenia:
czwartek, 7 grudnia 2023 roku, godz. 17:00
kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy w Warszawie
Pl. Stanisława Małachowskiego 1

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne PL-DE, DE-PL

Wydarzenie będzie transmitowane przez kanał Luteranie w Warszawie w wersji polskiejniemieckiej.