Jak wstąpić do kościoła?

Jestem członkiem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w innym mieście/kraju. Jak mogę zostać członkiem Parafii Świętej Trójcy w Warszawie?

Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (§ 23) osoby wyznania ewangelicko-augsburskiego powinny być członkami parafii, na terenie której przebywają. W związku z powyższym przeprowadzka do Warszawy powinna pociągać za sobą zmianę przynależności parafialnej – bez względu na to, czy chodzi o parafię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, czy też innego Kościoła luterańskiego, z którym Kościół nasz ma wspólnotę Ołtarza i Ambony (np. niemieckie Kościoły ewangelickie, Kościół Szwecji czy Ewangelicko-Luterański Kościół w Ameryce).

Aby stać się członkiem Parafii Świętej Trójcy należy powiadomić o swoim zamiarze dotychczasową parafię i poprosić o wydanie kartoteki lub przesłanie jej do kancelarii parafialnej. W przypadku przynależności do Kościoła luterańskiego poza granicami Polski wystarczy powiadomić macierzystą parafię, a w kancelarii parafialnej przedstawić odpowiednie zaświadczenie o chrzcie i konfirmacji.

Nie jestem wyznania ewangelicko-augsburskiego, należę do innego Kościoła chrześcijańskiego i chcę wstąpić do Kościoła luterańskiego

Przede wszystkim zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach, które odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 10:30 i 19:00, a także w tygodniu w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Uczestnictwo w liturgii jest istotne nie tylko dla poznania zasad wiary Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ale i dla doświadczenia jego duchowości. Jak wygląda nabożeństwo w naszej parafii można zobaczyć TUTAJ.

Następnie zachęcamy do kontaktu z duchownymi Parafii Świętej Trójcy (dane kontaktowe tutaj). Celem spotkania jest rozmowa o wierze, a także pogłębianie wiedzy nt. nauki, historii i tradycji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Po okresie przygotowawczym trwającym od ok. sześciu miesięcy do ok. roku następuje konwersja, czyli uroczyste wstąpienie do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w obecności Zboru podczas nabożeństwa niedzielnego.

Podczas konwersji osoba pragnąca wstąpić do Kościoła wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, a także przysięga wierność aż do śmierci Chrystusowi oraz nauczaniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, składa obietnicę uczestniczenia w życiu Kościoła, poprzez udział w nabożeństwach i przystępowanie do Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, a także dbanie o dobro wspólnoty. Pełny tekst liturgii wstąpienia znajduje się tutaj.

Nie jestem ochrzczony/-a. Pragnę wstąpić do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Co powinnam/powinienem uczynić?

Procedura jest podobna do tej, jak opisana powyżej, przy czym rozmowy katechumenatu trwają zazwyczaj dłużej niż te przed konwersją. W przypadku, gdy nie został/a Pan/i ochrzczona/y w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego lub został/a Pan/i ochrzczona we wspólnocie nie uznającej dogmat Trójcy Świętej, konieczne jest dokonanie Chrztu. Jeśli chrzest, który odbył się w wieku niemowlęcym lub dorosłym, miał miejsce w Kościele Rzymskokatolickim, Kościołach członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej lub innych Kościołach uznających chrześcijańskie prawdy wiary (np. Kościoły zielonoświątkowe) wówczas chrzest ten jest uznawany, a rebaptyzacja stanowczo wykluczona.

Więcej informacji o Kościele Ewangelicko-Augsburskim znajduje się na stronie www.luteranie.pl oraz www.luter2017.pl. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Parafialną.