Wolontariat podczas 13. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej

W dniach 8-19 września 2023 roku Kraków ugości uczestników 13. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej. Zgromadzenie to jest najwyższym organem decyzyjnym ŚFL (biorą w nim udział delegatki i delegaci ze wszystkich Kościołów członkowskich), a oprócz świętowania wspólnej wiary wspólnoty luterańskiej w różnych kontekstach i kulturach, Zgromadzenie pozwala Kościołom członkowskim wzbogacać się nawzajem we wspólnej refleksji i rozeznaniu oraz zapewnia platformę wspólnego podejmowania decyzji. Wyniki prac i decyzje Zgromadzenia stanowią podstawę działania ŚFL w kolejnych latach.

Zapraszamy naszych parafian oraz sympatyków do włączenia się w organizację 13. Zgromadzenia Ogólnego. Rekrutacja wolontariuszy rozpocznie się 1 marca i potrawa do 30 czerwca 2023 roku. Jeśli jesteście pełnoletnimi członkami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, posługujecie się komunikatywnie nie tylko językiem polskim, ale również i jednym z oficjalnych języków ŚFL (angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim), wyślijcie swoje zgłoszenie na adres: wolontariat2023@luteranie.pl

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń odbędą się rozmowy kwalifikacyjne oraz ustalone zostaną dalsze szczegóły dotyczące stopnia zaangażowania w projekt. Zasadniczy program wolontariatu obejmuje: szkolenie, pracę w ramach przygotowań oraz w trakcie Zgromadzenia.

Załącznik: Szczegóły oferty wolontariatu

Więcej informacji: www.2023.lwfassembly.org/pl