Nabożeństwo Młodzieży Ewangelickiej

W dniu 5 grudnia młodzież z trzech parafii ewangelickich w Warszawie świętowała wspólnie adwent.

Tego dnia pod wieczór w warszawskim kościele św. Trójcy odbyło się Nabożeństwo Młodzieży Ewangelickiej. Liturgię poprowadzili wspólnie ks. Sebastian Madejski i Mateusz Jelinek. Na podstawie słów z Księgi Izajasza ks. Sebastian wygłosił rozważanie o zazdrości i miłości Bożej.

W czasie nabożeństwa młodzież luterańska i reformowana czytała Pismo, śpiewała, modliła się oraz wspólnie przystąpiła do spowiedzi i sakramentu Wieczerzy Pańskiej.

Następnie w sali parafialnej odbyła tradycyjna adwentówka. Przy adwentowym stole młodzież miała okazję, aby poznać się bliżej i złożyć sobie życzenia. Działo się to przy dźwiękach kolęd i ciepłym barszczu.