Komunikat ks. Proboszcza

Drogi Zborze!

 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącą ograniczenia w dniach 12-25 marca 2020 r.  funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz odwołaniem w tym czasie zajęć w przedszkolach, szkołach i na uczelniach wyższych, a także zgodnie z zaleceniem Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca, zawartym w komunikacie z dnia 11.03.2020 r. informuję, że zarówno zajęcia katechetyczne, jak i nabożeństwa niedzielne dla dzieci, a więc szkółka i przedszkole niedzielne zostają odwołane do dn. 29.03 b.r.

Odwołuję także wszystkie spotkania grup i aktywności w naszej Parafii: Grupy Marta, chóru Semper Cantamus, chóru dzieci, Koła Pań, Koła Seniorów, Komisji Diakonii, Grupy pokonfirmacyjnej, Grupy 19+.

W porozumieniu z Zarządem Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego odwołuję marcowe spotkanie.

W porozumieniu z Zarządem Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuję o zawieszeniu zajęć dla studentów do 29.03.br.

Jednocześnie informuję, że niedzielne nabożeństwa i tygodniowe nabożeństwa pasyjne odbywają się w naszej Parafii o zwykłych porach we wszystkich naszych miejscach sprawowania kultu.

W tygodniu od wtorku do niedzieli w godzinach od 11:00 do 17:00 kościół Świętej Trójcy jest otwarty dla indywidualnego rozmyślania i modlitwy.

Zważywszy jednak na zagrożenia dla zdrowia i życia osób starszych i innych osób należących do tzw. grupy ryzyka, proszę o rozważenie możliwości pozostania w domu i do udziału w nabożeństwie online za pośrednictwem kanału YouTube Luteranie w Warszawie oraz do słuchania podcastów luterańskich na stronie www.wposzukiwaniuslowa.pl.

Instrukcje bezpieczeństwa dla osób uczestniczących w nabożeństwach w naszych kościołach będą podawane na początku każdego nabożeństwa. Proszę o zastosowanie się do nich. Jesteśmy ludźmi wiary i nadziei. Zaś wiara i nadzieja nie wyłączają rozumu i zdrowego rozsądku. Więcej, przykazanie „Miłuj bliźniego jak siebie samego” zobowiązuje nas do chronienia samych siebie i do nie mniejszej troski o naszych bliźnich.

Zachęcam do utrzymywania wzajemnych kontaktów za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i sieci internetowej. W ten sposób możemy wspierać się oraz organizować wzajemną pomoc.

Jestem stale pod telefonem 603 112 601. Inne kontakty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej

Jednocześnie prosimy o zastosowanie się do zaleceń rządowych oraz samorządowych w tym okresie zagrożenia dla zdrowia.

Sytuacja jest dynamiczna i o dalszych krokach będziemy informować Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz w ogłoszeniach parafialnych.

Siostry i Bracia, pozdrawiam wszystkich i obejmuję Was serdeczną modlitwą!

 

ks. Piotr Gaś

Proboszcz Parafii