Diecezjalne śniadanie kobiet

Szanowni Państwo,

13 kwietnia godz. 10.00 zapraszamy do kościoła Świętej Trójcy w Warszawie na Diecezjalne Śniadanie Kobiet.

Hasło spotkania: “Nadzieja wzrasta i potrzebuje porządku“.

Przesłanie – Diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk i Dominika Sasin-Knothe.

Najlepsze dla ciała i ducha:

Słowo Boże, wspólna modlitwa i śpiew, rozmowy, pyszne jedzenie, warsztaty – niespodzianka.

Zapraszamy!

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie chęci udziału do 7 kwietnia u Eli Byrtek nr tel. 602837169 (SMS).