Bogusław Grabowski | Summer Evening Concerts

14 lipca 2023 roku rozpoczęliśmy nowy cykl koncertów organowych, które organizowane są we współpracy z Dzielnicą Śródmieście m.st. Warszawy – Summer Evening Concerts.

W piątek 11 sierpnia wystąpi Bogusław Grabowski, urodzony w 1955 r. w Sopocie, organista i kompozytor. Profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie m in. opracował program nauczania Katedry Muzyki Kościelnej oraz prowadzi klasę organów i improwizacji. Wykłada także na innych uczelniach o profilu teologicznym. Od 1985 główny organista Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Animator życia muzycznego w Gdańsku i na Pomorzu, gdzie zorganizował ponad 1000 koncertów w ramach międzynarodowych festiwali i cykli koncertów. Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Koncertuje w Polsce niemal we wszystkich ważniejszych ośrodkach oraz w Niemczech, Anglii, Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, w Szwajcarii, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, USA, Ukrainie, Białorusi, Łotwie, Chorwacji i Rosji. Nagrał kilkanaście płyt m in. z muzyką organową /Polska, Niemcy, USA/, a także z własnymi kompozycjami z udziałem chórów i orkiestry symfonicznej oraz improwizacjami, także z udziałem wybitnego saksofonisty jazzowego Macieja Sikały.

Specjalista z zakresie projektowania, budowy oraz konserwacji organów. Za swoją działalność otrzymał szereg nagród i wyróżnień zarówno państwowych, jak kościelnych.

 

Program:

Caius Schmidtlein

– Phantasia quinti toni

/Tabulatura Gdańska 1591/

Paul Siefert /1586-1666/

– Fantasia a 3

Andrzej Rohaczewski

– Canzona a 4

/Tabulatura Pelplińska I poł. XVII w./

Johan Sebastian Bach /1685-1750/

– Chorał „Jesus bleibet meine Freude”

z kantaty BWV 147

– Fantazja G-dur BWV 572

Jehan Alain /1911-1940/

– Variations sur un thème de Clément Jannequin

– Postludepour l’office de complies

– Litanies

Bogusław Grabowski /* 1955/ – Improwizacje