Aleppo i Lesbos wołają o wsparcie

Ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę.

2 Kor 9, 7b-8

 

Drodzy Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

Trwa okres Wielkanocy i czerpiemy radość ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Podkreślamy także sens zmartwychwstania i płynącej z niego nadziei dla wszystkich ludzi. To szczególnie ważne, gdy cały świat zmaga się się z epidemią koronawirusa. Potrzebujemy nadziei, potrzebujemy Chrystusa, by stawić czoła chorobie, by codziennie w Bogu odnajdować pocieszenie i impuls do działania.

Dla wielu z nas minione święta były inne niż dotychczas. Aby zapobiegać zarażeniu się koronawirusem pozostaliśmy i nadal pozostajemy w naszych domach. Jesteśmy Bogu wdzięczni, że mamy swoje domy, lecz równocześnie świadomi, że nie wszystkie osoby mają takie szczęście.

Przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (GEKE) skierowała apel do Kościołów członkowskich zachęcając do zbiórki funduszy na pomoc medyczną dla ludzi, którzy utknęli na Lesbos i w Aleppo. GEKE zwróciła naszą uwagę na uchodźców, którzy opuścili swoje domy, nie mają bezpiecznej przystani, ani takiego schronienia jak my. Ich los jest niepewny. Stłoczeni w obozach, zmęczeni tułaczką są bardziej narażeni na działanie wirusa.

W odpowiedzi na apel GEKE, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 17 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę dotyczącą zbiórki i zachęcił do przekazywania ofiar na pomoc medyczną dla ludzi w Aleppo i w obozach uchodźczych na Lesbos. Zbiórka trwać będzie do 31 maja 2020 r.

Drodzy!

Pragnę Was zachęcić do włączenia się do akcji GEKE, choć jestem świadom, że i Wy zmagacie się z trudnościami. Proszę Was, w tych niepewnych czasach, o bycie z uchodźcami i udzielenie im wsparcia, mimo dzielącej nas odległości. Ta zbiórka jest jednorazowa, a ofiary można przekazywać za pośrednictwem systemu płatności online: https://bik.luteranie.pl/pl/darowizny.html lub na rachunek bankowy Kościoła z dopiskiem: „na cele kultu religijnego – GEKE”.

Dziękuję Wam za zaangażowanie i życzę Wam Bożego prowadzenia.

Bp Jerzy Samiec