18.08 g.18:00 Wernisaż wystawy

Zapraszamy na otwarcie wyjątkowej wystawy „Niech się stanie światło…”, która będzie gościć u nas już niebawem, bo w dniach 18-31 sierpnia.

Wernisaż odbędzie się w czwartek 18 sierpnia o godz. 18:00.

Wystawa będzie dostępna w godzinach otwarcia kościoła, czyli od wtorku do piątku – od 11:00 do 17:00 oraz w niedziele między 12:00 a 17:00. Przez cały ten czas można będzie podziwiać rzeźby autorstwa Romana Śledzia, wybitnego współczesnego rzeźbiarza manierysty, z kolekcji Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie.

Roman Śledź – pochodzi z rodziny chłopskiej. Ukończył szkołę podstawową. Po smierci ojca zajął się wraz z matką, prowadzeniem gospodarstwa i opieką nad młodszym rodzeństwem.
W latach 1968–1970 pracował w Kółku Rolniczym w Cycowie i na budowach w Lublinie. W roku 1968, mając lat 20, zaintrygowany artykułem zamieszczonym w „Gazecie Lubelskiej” o rzeźbiarzach z Woli Korybutowej, podjął pierwszą próbę rzeźbiarską. Za pracę wysłaną na konkurs otrzymał dyplom od Muzeum Lubelskiego (1969).
Następnie przyszły nagrody i wyróżnienia, oraz zainteresowanie kolekcjonerów sztuki ludowe]. Pierwszym z nich był Ludwig Zimmerer, niemiecki dziennikarz i korespondent zachodnioniemieckich mediów w Polsce. Dzięki rekomendacji profesora Aleksandra Jackowskiego z Instytutu Sztuki PAN, w roku 1978 Cepelia zorganizowała artyście w Warszawie pierwszą indywidualną wystawę.
Kolejne wystawy indywidualne:
• Berno (1980),
• Frankfurt (1981),
• Sande (Niemcy) (1994),
• Budlewo (2005),
• Warszawa (2006),
• Białystok (2007)[3],
• Chełm (2013)[4],
• Oldenburg (Niemcy) (2014),
• Bad Pyrmont (Niemcy) (2015).

Jego prace uczestniczyły również w licznych wystawach zbiorowych w: USA, Holandii i we Włoszech. Zainteresowanie ze strony zagranicznych miłośników sztuki było w latach 80. XX wieku przyczyną problemów artysty. Fakt częstych kontaktów z cudzoziemcami stał się przedmiotem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa. Popularność artysty za granicą nie znajdowała zrozumienia u funkcjonariuszy i wielokrotnie musiał wstawiać się na przesłuchania, na których wyjaśniał, iż uczestnictwo w zagranicznych wystawach, czy wykonywanie rzeźb do niemieckich kościołów nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.
Roman Śledź został przyjęty w roku 1980 do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a na listę twórców ludowych Związku Cepelia został wpisany w roku 1983. Główne wyróżnienia otrzymane przez artystę to: Nagroda im. Brata Alberta za twórczość religijną (1979) oraz Nagroda im. Oskara Kolberga przyznana w uznaniu zasług dla kultury ludowej (2002). Artysta mieszka w Malinówce. Rzeźbi głównie sceny biblijne.