Zgromadzenie Parafialne w sierpniu

Prezes Rady Parafialnej ks. proboszcz Piotr Gaś zwołuje na podstawie § 15 punktu 1 Regulaminu Parafialnego i w uzgodnieniu z Radą Parafialną, posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Posiedzenie odbędzie się w 11. niedzielę po Trójcy Świętej – 12 sierpnia – po przedpołudniowym nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego w Warszawie.

Porządek obrad obejmuje:

* przedstawienie listu intencyjnego dotyczącego transakcji obejmującej nieruchomość parafialną przy Emilii Plater 7;

** podjęcie uchwały o udostępnieniu terenu pod światłowód Orange Polska S.A. na nieruchomości Tabita przy ul. Długiej 41 w Konstancinie-Jeziornie.

W obradach Zgromadzenia Parafialnego biorą udział wyłącznie członkowie tego organu Parafii – osoby wyznania ewangelicko-augsburskiego przynależące do naszej Parafii, które opłaciły składkę kościelną za rok 2017.

Członków Zgromadzenia Parafialnego serdecznie zapraszamy do udziału w obradach!

 


AKTUALIZACJA 4.08.2018:

Z przyczyn niezależnych od Rady Parafialnej i Proboszcza Parafii, posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego wyznaczone na 12 sierpnia 2018 zostaje odwołane. O nowym terminie obrad Zgromadzenia Parafialnego, na którym będą omawiane zapowiadane sprawy, poinformujemy w późniejszym terminie, zgodnie przepisami prawa naszego Kościoła.