Zgromadzenie Parafialne


22 lutego (Niedziela Estomihi) bezpośrednio po nabożeństwie przedpołudniowym odbędzie się w kościele Świętej Trójcy doroczne sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne. Sprawozdanie zbiorcze z działalności parafialnej w roku 2008 jest do wglądu w kancelarii parafialnej. Przypominamy, że czynny udział w Zgromadzeniu Parafialnym mają tylko ci parafianie, którzy opłacili składkę kościelną za rok 2008.