Materiały do Zgromadzenia Parafialnego


Przypominamy, że jeszcze do jutra dostępne są w kancelarii parafialnej materiały do Zgromadzenia Parafialnego, które odbędzie się w najbliższą niedzielę, tj. 21 lutego, bezpośrednio po nabożeństwie przedpołudniowym. Do wglądu dostępne jest sprawozdanie finansowe za rok 2009. W wersji elektronicznej i w druku udostępniamy ponadto sprawozdanie z działalności Parafii w minionym roku.

Sprawozdanie dostępne jest TUTAJ.