Ks. Jan Cieślar nowym biskupem diecezji warszawskiej


26 czerwca 2010 r. w Łodzi odbył się synod diecezjalny, który został zwołany w celu wybrania nowego biskupa diecezjalnego Diecezji Warszawskiej. Został nim ks. radca Jan Cieślar z Pabianic.

Diecezjalna konferencja księży 31 maja 2010 r. wytypowała następujących kandydatów na urząd Biskupa Diecezji Warszawskiej: ks. radcę Jana Cieślara z Pabianic, ks. radcę Piotra Gasia z Warszawy oraz ks. Wojciecha Rudkowskiego z Radomia. Po wysłuchaniu prezentacji kandydatów i dyskusji Synod spośród powyższych księży Biskupem Diecezji Warszawskiej wybrał ks. Jana Cieślara, dotychczasowego radcę diecezjalnego.

Otrzymał on 37 głosów spośród 60 oddanych. Pozostali kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: ks. radca Piotr Gaś – 19, ks. Wojciech Rudkowski – 4.

Na stanowisku radcy diecezjalnego ks. Jana Cieślara zastąpi ks. Wojciech Rudkowski, wybrany w 2008 roku przez synod diecezjalny zastępcą radcy duchownego Diecezji Warszawskiej.

Ks. Jan Cieślar urodził się 10 września 1967 r. w Cieszynie. Studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologiczne ukończył w roku 1993 obroną pracy magisterskiej na temat: „Ks. Teodor Karol Haase, jego życie i działalność”.

Po studiach odbył praktykę w parafii w Ustroniu. Ordynowany został w Zabrzu 21 lipca 1993 roku przez bp. Jana Szarka. Po ordynacji skierowany do parafii w Ustroniu, gdzie pod kierunkiem ks. dr. Henryka Czembora odbył wikariat. W 1994 roku przeniesiony został do parafii św. Mateusza w Łodzi, gdzie był wikariuszem u boku ks. Mariusza Wernera.

W 1996 roku został proboszczem administratorem parafii w Pabianicach, tam też wybrany został proboszczem w 1998 r. Od 2008 roku pełni funkcję diecezjalnego wizytatora lekcji religii. W tym także roku został wybrany radcą duchownym Diecezji Warszawskiej. Jest też starszym wykładowcą w katedrze teologii historycznej ChAT.

Żonaty z Magdaleną z domu Hudzieczek, śpiewaczką i wykładowcą akademickim. Wspólnie wychowują siedmioletnią Natalię.

źróło: luteranie.pl