Otwarcie nowego skrzydła Tabity (zdjęcia)


11 maja odbyło się otwarcie i poświęcenie nowego, ostatniego skrzydła Tabity. Przybyłych gości przywitała prezes spółki „Luxmed Tabita” Małgorzata Kalińska, następnie kurator Parafii Andrzej Weigle przedstawił krótko historię Tabity i jej rozbudowy oraz podziękował osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

Ks. proboszcz Piotr Gaś przywitał zebranych Słowem Bożym, przypominając historię Tabity z Dziejów Apostolskich oraz modlitwą. Na koniec głos zabrała prezes grupy kapitałowej LuxMed p. Anna Rulkiewicz-Kaczyńska mówiąc o korzyściach i nadziejach związanych ze współpracą pomiędzy Parafią i grupą LuxMed.

Zebrani mieli możliwość zwiedzenia obiektu, w tym nowych pomieszczeń rehabilitacyjnych oraz nowych pokoi dla pensjonariuszy.

Wiosna w TABICIE: