Wspomnienia i modlitwa na Cmentarzu

Jak co roku, 1 listopada na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim Parafii Świętej Trójcy w Warszawie zbieraliśmy się przy grobach bliskich, przyjaciół oraz ważnych dla naszej wspólnoty osób, aby dziękować za ich życie i dzieło, oraz mówić o nadziei zmartwychwstania. Zbieraliśmy się również na wspólnej modlitwie w Kaplicy Halpertów, a wielu wolontariuszy Komitetu Ochrony Zabytków Cmentarza, w tym znani aktorzy oraz naukowcy, pomagali zbierać datki na konserwację i renowację zabytkowych nagrobków na naszym cmentarzu.

1 listopada to w kalendarzu liturgicznym naszego Kościoła dwa święta – Pamiątka Świętych Pańskich oraz Pamiątka Umarłych. Po raz pierwszy odprawione zostały z tej okazji dwa nabożeństwa w Kaplicy Halpertów, które poprowadzili duchowni obydwu parafii luterańskich. Podczas nabożeństwa przedpołudniowego (Pamiątka Świętych Pańskich) kazanie wygłosił ks. Marcin Kotas, proboszcz-administrator Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, a po południu (Pamiątka Umarłych) Słowo Boże zwiastował ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii Świętej Trójcy.

W liturgii czynnie uczestniczył również ks. Waldemar Wunsz, wikariusz Parafii Świętej Trójcy, a młodzież naszej parafii oraz studenci ChAT prowadzili punkt sprzedaży literatury religijnej.

: : Kazanie ks. Marcina Kotasa na Pamiątkę Świętych Pańskich (.pdf)