Wyrok ws. „serka wolskiego”


13 października 2008 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie z pozwu Glob Tower przeciwko naszej Parafii. W pozwie Glob Tower żądała, aby Sąd uznał, że pełnomocnictwo z dnia 21 maja 1999 r., na podstawie którego została zawarta umowa sprzedaży „serka wolskiego”, jest ważne. Sąd oddalił powództwo Glob Tower, co oznacza, że Parafia wygrała ten proces.

Wyrok jest jednak nieprawomocny, a Glob Tower może wnieść apelację. Nie jest to jednak koniec walki o „serek wolski”. Główne postępowanie, w którym Parafia żąda stwierdzenia, że umowa sprzedaży jest nieważna, wciąż się toczy. Uzasadniając wyrok z dnia 13 października br. Sąd wskazał, iż to właśnie w głównym postępowaniu oceniana będzie ważność pełnomocnictwa i dlatego Glob Tower nie był uprawniony do składania dodatkowych pozwów.”