Święto Reformacji i ogólnopolska inauguracja Dekady Lutra w kościele Świętej Trójcy


31 październikaŚWIĘTO REFORMACJIgodzinie 18:00 w naszym kościele zostanie odprawione nabożeństwo z Wieczerzą Pańską. Natomiast o godzinie 17:00 zapraszamy na odczyt prof. dr. hab. Karola Karskiego, poświęcony 35-leciu Konkordii Leuenberskiej, która dała początek dzisiejszej Wspólnocie Ewangelickich Kościołów w Europie (GEKE), łączącej w Polsce wspólnotą Ołtarza i Ambony Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany i Metodystyczny.

Podczas nabożeństwa, w którym udział weźmie m.in. ks. Jerzy Samiec, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, zainaugurowana zostanie Dekada Lutra, będąca przygotowaniem do obchodów 500-lecia Reformacji. Kościół luterański w Polsce, jako pierwszy poza granicami Niemiec, włącza się w globalny projekt, którego celem jest refleksja nad współczesną tożsamością ewangelicką z silnym uwzględnieniem kontekstu ekumenicznego.

Szczegółowe informacje znajdują się na nowo powstałej witrynie Kościoła www.luter2017.pl

31 X 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter (1483-1546), zgodnie z ówczesnym zwyczajem ogłosił lub przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, które dotyczyły nadużyć w Kościele Zachodnim, związanymi ze sprzedażą odpustów. Ogłoszenie tez nie od razu zmieniło kościelną rzeczywistość – wielu reformatorów przed Lutrem postulowało reformę Kościoła, stąd też wystąpienie Wittenberskiego Reformatora wpisywało się w pasmo długich dążeń do odnowy religijnej europejskiego chrześcijaństwa.

31 X 1517 roku jest zatem symboliczną datą, punktem orientacyjnym w dziejach Europy i historii Kościoła, oznaczającą z jednej strony nową epokę w życiu religijnym Starego Kontynentu, na którą składa się renesans teologii i pobożności, ponowne sięgnięcie do źródeł biblijnych i patrystycznych, a z drugiej wyodrębnienie się w Kościele Powszechnym (Katolickim) nurtu reformacyjnego, z którego w kolejnych latach powstawały niezależne od papiestwa Kościoły ewangelickie. Reformacja, wpisana w kontekst dramatycznych wydarzeń polityczno-społecznych XVI wiecznej Europy, nie była w sferze religijnej radykalną rebelią, a wyrazem wiary i tęsknoty za Ewangelią. W krajach, do których dotarła reformacja i dzięki wynalazkowi druku nastąpiło religijne przebudzenie, a także niespotykany dotąd rozwój kultury: piśmiennictwa w językach ojczystych, muzyki i wielu innych aspektów społecznych.