WIELKI CZWARTEK – Pamiątka Ustanowienia Sakramentu Ołtarza

W Wielki Czwartek Kościół obchodzi Pamiątkę Ustanowienia Sakramentu Ołtarza. Tego dnia odbywają się nabożeństwa komunijne i mimo wciąż trwającego czasu pasyjnego nakrycia ołtarzowe zmieniane są z fioletu na kolor biały. Eucharystia jest nie tylko pamiątką śmierci Chrystusa, ale również antycypacją radości Zmartwychwstania, szczególnym wniknięciem w Boże Tajemnice, które dzięki ustanowieniu Chrystusa możemy rozważać i przyjmować dla naszego zbawienia.

 

W Wieczerzy Świętej Chrystus Pan ukazuje samego Siebie, zstępuje ku nam i odpuszcza grzech. Luteranie wierzą, że dzięki obietnicy Pana zawartej w Słowach Ustanowienia (Verba Testamenti) Ciało i Krew Chrystusa obecne są prawdziwie w, pod i z chlebem i winem. Podobnie jak Chrystus miał dwie natury połączone i niezmieszane ze sobą tak i my przyjmujemy sakramentalnie dzięki słowom Zbawiciela Jego Ciało i Krew.

Cała liturgia prowadzi do wielkiej tajemnicy, którą wyrażają słowa Chrystusa „To jest Ciało Moje (…) To jest Krew Moja”. Sakramentalna obecność Pana Jezusa wykracza poza ludzki horyzont zmysłów, jest niewypowiedzianym darem ukrytym i złożonym w ręce grzeszników dla ich ratunku w pielgrzymce wiary.

Zapraszamy do wysłuchania kazania diakon Małgorzaty Gaś