Wielkanocny Informator Parafialny

Drodzy Parafianie!

Po raz pierwszy od ponad 20 lat Informator Parafialny nie ukaże się na Wielkanoc. Artykuły są przygotowane, ale z powodu pandemii dystrybucja numeru w formie papierowej stała się właściwie niemożliwa.

Zachęcamy do lektury listu Pani Aldony Karskiej, Redaktor Informatora Parafialnego.

List od Redakcji Informatora