Uroczystość w Tabicie

16 lutego br. w Ewangelickim Domu Opieki Tabita w Konstancinie Jeziornie odbyła się uroczystość zamknięcia pierwszego etapu remontu w Tabicie w Domu Macierzystym (stara część).

Nastąpiło też uroczyste otwarcie wyremontowanej części w ramach projektu „Nowa jakość rehabilitacji neurologicznej oraz opieki długoterminowej w Tabicie”.

W uroczystości wzięli udział członkowie Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, w tym proboszcz Parafii ks. Piotr Gaś i kurator Andrzej Weigle.