Letnia Akademia dla nauczycieli

25 czerwca w kościele Świętej Trójcy odbył się IX Letnie Spotkania z Historią. Wielokulturowa Warszawa. Jest to kurs organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w ramach Letniej Akademii.

Na wykład do kościoła Świętej Trójcy przybyło ok. 60 warszawskich nauczycieli historii, języka polskiego, Wiedzy o Kulturze, Wiedzy o Społeczeństwie oraz historii sztuki. Spotkanie było podzielone na dwie części – w pierwszej nauczyciele wysłuchali prelekcji nt. historii warszawskiego luteranizmu oraz mogli zadawać pytania, dotyczące zasad wiary i życia Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Pytania podejmowały problematykę religijną, społeczną, liturgiczną, etyczną i administracyjną.

W drugiej części dr Marek Ostrowski zaprezentował multimedialny wykład nt. wielokulturowej Warszawy, ukazując wpływy, jaki na historię i rozwój miasta wywarli warszawiacy wywodzący się z różnych kręgów kulturowych i należący do różnych wyznań.

Warto dodać, że była to pierwsza prelekcja w naszym kościele po dłuższej przerwie. Z powodu remontu kościoła nie mogliśmy gościć grup zainteresowanych historią i współczesnością ewangelicyzmu.