Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne za 2016 r.

5 lutego odbyło się doroczne posiedzenie sprawozdawcze Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

Po stwierdzeniu ważności Zgromadzenia i wyborze Prezydium Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej przedstawiono porządek obrad, który następnie Zgromadzenie zaakceptowało.

Skrót sprawozdań merytorycznych z działalności Parafii przedstawiła p. Aldona Karska. Upoważniona przez Zgromadzenie p. Urszula Krzyżak, prezes firmy Dossier, przedstawiła sprawozdanie parafii za 2016 rok. Komisja Rewizyjna Parafii nie wniosła żadnych zastrzeżeń do sprawozdania finansowanego i wniosła o uchwalenie absolutorium dla Rady Parafialnej za miniony rok. Zgromadzenie przyjęło również sprawozdanie merytoryczne za 2016 r. oraz preliminarz budżetowy na 2017 r.

Proboszcz Parafii ks. Piotr Gaś, kurator Andrzej Weigle oraz sekretarz Rady, mec. Olga Sztejnert-Roszak przedstawili Zgromadzeniu informacje na temat nieruchomości parafialnych oraz toczących się postępowań prawnych.Proboszcz Parafii poinformował również, że 21 maja br. odbędzie się wyborcze Zgromadzenie Parafialne, które wybierze nową Radę Parafialną. Wprowadzenie w urząd nowej rady odbędzie się 25 czerwca 2017 r.

Pan Marcin Maziarzewski omówił wyniki prac nad nową identyfikacją wizualną Parafii. W Parafii została powołana grupa projektowa, która wybrała warszawskie studio projektowe „Podpunkt” do przygotowania projektów logotypu Parafii, studio przygotowało 4 projekty, z których Rada Parafialna wybrała dwa. Zgodnie z planami w Parafii zostanie przeprowadza ankieta – zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej, aby zasięgnąć opinii parafian nt. proponowanych logotypów.