Sakrament chrztu znakiem jedności

W czwartek 23 stycznia w naszym kościele odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne. Było ono nie tylko częścią odbywającego się co roku Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, ale stało się również okazją do świętowania dwudziestej rocznicy podpisania deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu.

23. 01. 2000 r. w tym samym miejscu przedstawiciele sześciu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego podpisali dokument „Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia”. Kościoły stwierdziły w niej, że „z radością uznają i potwierdzają swoją posługę poprzez chrzest” oraz „uroczyście uznają ważność chrztu świętego udzielonego przez duchownego tych Kościołów”. W podpisanym dwadzieścia lat temu dokumencie zawarto również deklarację ekumeniczną: „Chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały swoją wspólnotę”.

Więcej relacji dostępnych na: https://ekumenia.pl/aktualnosc/dwadziescia-lat-deklaracji-sakrament-chrztu-znakiem-jednosci/ oraz https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-podazajmy-naprzod-do-pelnej-jednosci/.