„Echa z mogił cmentarnych”


Nasz cmentarz w Warszawie nie jest zbyt duży, ale spoczywają nań zmarli – którzy odeszli do lepszego świata – o niezwykłych życiorysach. Kilka wieków temu, „obcy”, jak ich nazywano, musieli co chwila udowadniać, że są dobrymi Polakami. I byli. Walczyli w obronie swej nowo wybranej ojczyzny, byli lekarzami, artystami, kupcami, bankierami, wreszcie zwykłymi praworządnymi obywatelami.

Podczas wędrówek po cmentarzu, czytamy tylko suche o nich informacje: imię, nazwisko, rok urodzenia i śmierci, zawód. Tymczasem za każdą taką tablicą stoi kilkadziesiąt lat życia, najczęściej barwnego, że chce się tam zajrzeć, niczym na stronice książki.

Stąd mój pomysł spisania wielu życiorysów i przekształcenia ich w opowiadania. Część I książeczki „Echa z mogił cmentarnych” traktuje o żołnierzach polskich z przełomu XVIII i XIX w.. W częściach następnych ożywię – mam taką nadzieję – inne wspaniałe postacie.

Małgorzata Leczycka

Książka jest do nabycia w kancelarii parafialnej i w kościele za cenę 15 zł.