Wizyty zagranicznych gości w Parafii Świętej Trójcy

W 2. Święto Zesłania Ducha Świętego Parafię Świętej Trójcy odwiedziły dwie delegacje zagraniczne. Pierwszą była ekumeniczna grupa z Hagi, założona przed wieloma laty, która rozpoczęła kontakty ekumeniczne z Polską w czasie, gdy proboszczem naszej Parafii był ks. sen. Jan Walter. Drugą grupą była oficjalna delegacja Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD) na czele z prezesem Rady EKD i jednocześnie zwierzchnikiem Ewangelickiego Kościoła Nadrenii, ks. Nikolausem Schneiderem.

Holenderscy goście spotkali się z ks. Piotrem Gasiem, a następnie wysłuchali informacji o historii Kościołach, sytuacji Kościoła ewangelickiego-augsburskiego oraz ruchu ekumenicznego w Polsce. Holendrzy wzięli również udział w nabożeństwie komunijnym w kościele Świętej Trójcy, które poprowadził ks. Waldemar Wunsz.

 

Niemieckich gości powitał proboszcz Parafii, a także przedstawicielki środowiska teologicznego w diecezji warszawskiej. Delegacja EKD zapoznała się z historią naszej Parafii, a także działalnością misyjną i ekumeniczną. Uczestnicy spotkania zmówili również modlitwy w języku polskim oraz niemieckim.

Na zdjęciu niemiecka delegacja przed kościołem Świętej Trójcy (foto: ekir/ross)