Koncert Organowy na Święto Epifanii

Zapraszamy na koncert organowy w Święto Epifanii (6 stycznia) bezpośrednio po nabożeństwie o godz. 17:30. Wykonawcami będą studenci Zakładu Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

W programie utwory organowe:

J. S. Bacha, Dietricha Buxtehudem Charlesa Tournemire oraz Mariana Sawy.