Pięćdziesiątnica i Jubileusz Konfirmacyjny 2011

Stało się już tradycją naszej parafii, że w Święto Zesłania Ducha Świętego odbył się Jubileusz Konfirmacji połączony z przedstawieniem tegorocznych konfirmantów, którzy swoją uroczystość przeżywać będą w Święto Trójcy Świętej (19 czerwca). Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej oraz wysłuchania kazań na Pięćdziesiątnicę.

Po nabożeństwie, które poprowadził ks. Piotr Gaś, konfirmacyjni jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy. Podczas pikniku zorganizowanego przez Komisję Diakonijną jubilaci, żyjący dziś w wielu częściach Polski, a także poza jej granicami, wspominali wydarzenia sprzed 25, 50, 60 i 70 lat.

Kazanie ks. Piotra Gasia na święto Zesłania Ducha Świętego (nabożeństwo główne)

Kazanie ks. Waldemara Wunsza na święto Zesłania Ducha Świętego (nabożeństwo wieczorne)