PTE: wspomnienie ks. Bogdana Trandy

Po przerwie wakacyjnej Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego wznawia działalność. Oddział zaprasza w poniedziałek, 19 września 2016 o godz. 17.30 do budynku parafialnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego przy al. Solidarności 76 a. na spotkanie poświęcone pamięci ks. Bogdana Trandy – w 20. rocznicę Jego śmierci. Serdecznie zapraszamy!