Powitaliśmy nowych zborowników

W 19. Niedzielę po Trójcy Świętej (26 X) Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy powiększyła się o 14 nowych Zborowników, którzy po odpowiednim przygotowaniu podjęli decyzję o wstąpieniu do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego składając ślubowanie na wierność Bogu i Kościołowi.

Nabożeństwo poprowadził ks. proboszcz Piotr Gaś w asyście proboszcza-seniora, ks. dr. Włodzimierza Nasta.

Witamy nowych Zborowników!

foto: Aldona Karska